Konsultacje w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

PFRON zaprasza do udziału w serii konsultacji społecznych (on-line, na platformie ZOOM), organizowanych w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego w ramach działania 4.3. PO WER „Współpraca ponadnarodowa”.

Głównym celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Podczas 4 z 6 spotkań zaprezentowane zostaną propozycje modelu, mającego na celu systemowe ukierunkowanie działań w zakresie poprawy dostępności parków przyrodniczych (narodowych i krajobrazowych). Opinie w zakresie koncepcji, jak i formy modelu, wyrażone podczas spotkania będą cennymi wskazówkami, dzięki którym model będzie bardziej odpowiadał na potrzeby jego odbiorców – parków przyrodniczych o zróżnicowanym charakterze i krajobrazie.

Terminy i tematyka konsultacji:

16 listopada 2021 r. (wtorek), czas trwania: 10.00-13.00 – konsultacje dot. modelu, zapraszamy przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych,

18 listopada 2021 r. (czwartek), czas trwania: 10.00-13.00 – konsultacje dot. modelu, zapraszamy przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych,

23 listopada 2021 r. (wtorek), czas trwania: 10.00-14.00 – konsultacje dot. modelu, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz  instytucji turystycznych,

25 listopada 2021 (czwartek), czas trwania 10.00-13.00 – konsultacje dot. regulaminu, zapraszamy przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych,

30 listopada 2021 (wtorek), czas trwania 10.00-13.00 – podsumowujące konsultacje dot. modelu, zapraszamy przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz  instytucji turystycznych,

02 grudnia 2021 (czwartek) czas trwania  10.00-13.00 – podsumowujące konsultacje dot. regulaminu,  przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formule on-line do dnia 12 listopada 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego

Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wysłany do Państwa e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
e-mail: turystyka@pfron.org.pl.

Info: PFRON, fot. pixabay.com

Data publikacji: 03.11.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również