W Swarzędzu rusza OREW Początek Świata

Od stycznia 2022 roku w ramach działalności centrum wsparcia dla rodzin mających dziecko z niepełnosprawnością o nazwie Początek Świata rusza nowy Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Swarzędzu! Lokalna placówka ułatwi funkcjonowanie i poprawi jakość życia rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia oraz poszukują najlepszych możliwości edukacyjnych dla swoich dzieci.

OREW w Swarzędzu prowadzony będzie przez Fundację Linka. Ośrodek otrzymał dotację z budżetu powiatu na przyszły rok, dzięki temu pojawiły się nowe możliwości dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością.

Ośrodek może przyjąć 16 wychowanków i zapewni dzienny pobyt dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 r.ż.:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Obecnie rozpoczął się nabór wychowanków (rekrutacja do OREW w Swarzędzu ma charakter ciągły) oraz rekrutacja kadry.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu to kameralne miejsce, w którym dzieci i młodzież będą czuć się bezpiecznie i rozwiną swoje skrzydła. W ramach organizowanych zajęć, wychowankowie będą mieli możliwość korzystania z sali doświadczania świata, jak również z łazienki terapeutycznej, w której uczyć się będą wykonywania codziennych czynności związanych z higieną. Stały dostęp do sali rehabilitacyjnej ze sprzętem do fizjoterapii i integracji sensorycznej zapewni wychowankom możliwość pokonywania kolejnych kroków w ich rozwoju psycho-fizycznym. W Centrum realizowane jest kompleksowe wsparcie dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Placówka będzie zapewniać opiekę wychowankom bezpłatnie, przez 8 godzin dziennie (7:30-15:30). Dodatkowo dostępna będzie również świetlica, a w czasie wakacji i ferii oraz organizowane będą półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wniosek o przyjęcie do OREW znajduje się na stronie: https://poczatekswiata.org/rekrutacja/

pr/, fot. mat prasowe

Data publikacji: 03.11.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również