Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych na Stadionie Narodowym

Strzelectwo niewidomych, lekcje prawa jazdy na wózek inwalidzki czy szermierka na dwóch kółkach to tylko niektóre z różnorodnych prezentacji środowisk osób niepełnosprawnych, jakie towarzyszyły 30 września br. finałowi 34. Maratonu Warszawskiego w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (6 września 2012 r).

Imprezę zaszczycili swoim udziałem tegoroczni i byli medaliści i uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich:

· Alicja Eigner – tenis stołowy, (brąz)
· Małgorzata Jankowska – tenis stołowy, (brąz)
· Grzegorz Pluta – szermierka, (złoto)
· Marta Makowska – szermierka, (brąz)
· Dariusz Pender – szermierka, (złoto)
oraz
· Piotr Sawicki – łucznictwo, trzykrotny uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich
· Arkadiusz Jabłoński – szermierka, medalista z Aten i Sydney
· Stefan Makowski – szermierka; uczestnik Igrzysk w Londynie 2012, medalista z Aten

Różnorodnym prezentacjom przyświeca trojaki cel: pokazanie wybitnych osiągnięć osób niepełnosprawnych; ukazanie ich codziennego życia, sposobów, w jaki pokonują bariery i zmniejszają skutki niepełnosprawności oraz przedstawienie samej Konwencji.

Jednym z ważniejszych motywów wiodących niemal wszystkich prezentacji było umożliwienie osobom pełnosprawnym wejścia w sytuację osoby niepełnosprawnej, np.: próby nauczenia się podstawowych technik jazdy na wózku inwalidzkim; przejścia określonego odcinka zaaranżowanego toru przeszkód z zawiązanymi oczami; podjęcia skutecznej komunikacji w języku migowym.

Osoby chętne mogły zapoznać się z najważniejszymi założeniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przedstawionymi w skrótowej formie czterech ulotek tematycznych („Konwencja”; „Godność i wolność”; „Równość i niedyskryminowanie”; „Dostępność i uczestnictwo”); można także było obejrzeć rysunki dotyczące problematyki niepełnosprawności autorstwa znanego rysownika Henryka Sawki.

Prezentacja na Stadionie Narodowym była pierwszą częścią zaplanowanej na trzy miesiące kampanii informacyjnej dotyczącej Konwencji. Nad jej przebiegiem czuwa Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, a projekt finansowany jest ze środków PFRON.

Oprac. Jarogreen

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również