Krąg przyjaciół dostępności coraz większy

Partnerstwo na rzecz dostępności to ważna inicjatywa, która istotnie uzupełnia działania realizowane przez MFiPR, służące promocji dostępności w wielu sektorach. To także nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami – mówiła wiceministra Monika Sikora podczas spotkania sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności i uroczystości podpisania dokumentu przez kolejnych partnerów. 22 kwietniaj do Partnerstwa na rzecz Dostępności przystąpiło osiem nowych podmiotów.

Od ponad sześciu lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność PL. Już  267 organizacji, firm i instytucji podjęło wyzwanie i uczestniczy w Partnerstwie na rzecz Dostępności.

Nowymi ambasadorami dostępności, którzy zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz poprawy jakości życia osób o szczególnych potrzebach, zostali:
• ARH+ Sp. z o.o
• Fundacja Avalon
• Rzecznik Finansowy
• MIGAM S.A.
• Coach360
• Fundacja Aktywności Zawodowej
• Profiwindy Sp. z o.o.
• CWI Rafał Kowalski.

– Wkraczamy w nowy, ważny moment dla rozwoju dostępności związany z wdrażaniem Ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Sejm przed tygodniem przyjął dokument, zwany Polskim Aktem o Dostępności który transponuje do polskiego prawa Dyrektywę UE – Europejski Akt o Dostępności – mówiła wiceministra Monika Sikora.

– Dostępność zyskuje więc nowe, bardzo ważne pole oddziaływania w sferze rynkowej. To kolejny kamień milowy na drodze do tego, by dostępność była wdrażana naturalnie w wielu obszarach gospodarki i nie była traktowana jako dodatkowe wymaganie – dodała.

Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Podczas spotkania przedstawiono informacje nt. wdrażania Ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Omówione zostały główne kierunków działań na rzecz dostępności, jakie są planowane w 2024 r.

Przedstawiciele nowych podmiotów ale również tych będących już w Partnerstwie – Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik, Fundacji Kultury Bez Barier i Instytutu Transportu Samochodowego – podzielili się informacjami nt. realizowanych projektów.

Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania wyników ankiety nt. preferowanych, wśród sygnatariuszy Partnerstwa kierunków rozwoju współpracy w ramach Partnerstwa. Dyskutowano na temat nowych pomysłów dotyczących wdrażania dostępności i udoskonalania już funkcjonujących inicjatyw.

Zobacz galerię…

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 23.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również