Kraków przyjazny osobom z niepełnosprawnościami

Każda modernizacja infrastruktury miejskiej (remonty, inwestycje) wiąże się z likwidacją kolejnych barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami, i nie tylko, poruszanie się po Krakowie. Po wdrożeniu przyjętych w kwietniu „Standardów dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków”, działania te będą jeszcze sprawniej realizowane.

Działania, jakie podejmuje miasto na rzecz osób z niepełnosprawnościami, to m.in.: obniżanie krawężników, malowanie niebieskich kopert, stosowanie zróżnicowanej faktury i kolorów na przejściach dla pieszych oraz przy krawędziach peronów przystankowych, montowanie tablic informacji pasażerskiej oraz przycisków na sygnalizacji świetlnej wraz z jej udźwiękowieniem.

– Usuwanie barier architektonicznych, a szerzej projektowanie przestrzeni miejskiej dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowników, jest priorytetem dla miasta, stąd przyjęcie standardów oraz powołanie zespołu, który będzie rozpatrywał i wydawał opinie, jak również wspierał merytorycznie wydziały i jednostki w trakcie wdrażania zapisów nowego dokumentu – zapowiada Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia na przejściach dla pieszych i nie tylko
W trakcie realizacji budów, przebudów czy remontów ciągów komunikacyjnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa tworzy przyjazną, komfortową i bezpieczną przestrzeń dla pieszych. W ramach niedawno zrealizowanych inwestycji – rozbudowanej ul. Igołomskiej, przebudowanej ul. Krakowskiej, Królowej Jadwigi czy ciągu ul. Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej, zastosowane zostały m.in. obniżone krawężniki, azyle – wysepki na przejściach dla pieszych, pasy ostrzegawcze z wypukłościami.

Każda nowa sygnalizacja świetlna ma przyciski na wygodnej pozycji dla osoby poruszającej się na wózku oraz wyposażana jest w sygnał dźwiękowy. Obiekty inżynierskie, przejścia podziemne są wyposażone w pasy medialne, rampy, platformy czy windy (np. wybudowana estakada Lipska-Wielicka czy zmodernizowane przejście podziemne przy Jubilacie).

Pasy ostrzegawcze na peronach i przystankach oraz nowoczesny tabor
Na przejściach dla pieszych oraz przystankach autobusowych i tramwajowych ZDMK jest zobowiązane do projektowania i wykonywania pasów medialnych, które mają charakterystyczne wypukłości oraz kolory. Ostrzegają one przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Do dyspozycji mieszkańców są niskopodłogowe autobusy (100 proc. taboru) oraz tramwaje (70 proc. taboru). Przystanki, gabloty (z rozkładami) oraz infrastruktura wokół dostosowana jest do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych. W komunikacji miejskiej wykorzystywana jest opcja zapowiedzi głosowej, a na przystankach można nacisnąć przycisk, który umożliwia odsłuchanie zapowiedzi informacji wyświetlanych na tablicach.

Miejsca postojowe
Do zadań ZDMK należy również wyznaczanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – niebieskie koperty pojawiają się w całym mieście, w tym również na Obszarze Płatnego Parkowania (ok. 4 proc. wszystkich miejsc). Miejsca te o odpowiednich parametrach umożliwiają swobodne opuszczenie pojazdu.

Konkursy i wyróżnienia
Miasto obecnie realizuje 16. edycję konkursu „Kraków bez barier”. Promuje on osoby, instytucje, firmy, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. Przykładowo, w 2020 r. (edycja XIII) w kategorii „Budownictwo dostępne”, w obszarze „Przestrzeń publiczna. Inwestycja ZDMK – przebudowa ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej” – otrzymała wyróżnienie.

Info: krakow.pl, fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Data publikacji: 31.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również