LADY D. Za dobro niesione światu z odwagą i urodą serca

LADY D. Za dobro niesione światu z odwagą i urodą serca

Po raz szósty 7 marca 2008 r. przyznano w Katowicach tytuły Lady D.

Nazwę wyróżnienia można odczytać podwójnie: jako skrót od angielskiego zwrotu LADY DISABLED – dama niepełnosprawna, nawiązuje także do zasług „królowej ludzkich serc” – jak nazywano zmarłą żonę brytyjskiego następcy tronu. – Skojarzenie z Lady Dianą jest jak najbardziej dopuszczalne – mówi Marek Plura – dlatego że wprowadzenie w życie pomysłu wyróżnień dla pań aktywnych społecznie wiąże się też z datą śmierci księżnej Diany, która swoim życiem, wykorzystując swoją pozycję społeczną, pomagała innym, aby odnajdowali nadzieję, odnajdowali siłę do działania.

Wyróżniane są te panie, które ze swoją niepełnosprawnością walczą i zachęcają do tego innych, które wnoszą pomoc i radość w życie innych ludzi. Realizują siebie w różnych obszarach aktywności społecznej: w życiu rodzinnym, w pracy zawodowej i społecznej, w działaniach artystycznych, naukowych, politycznych. Ale co najważniejsze – dają przykład innym, pomagają odnajdywać siły do samodzielnego życia, znaleźć wiarę w siebie i umiejętność realizacji również własnych marzeń.

O wyróżnieniu mówi pomysłodawca – Marek Plura, poseł na Sejm RP i sekretarz Kapituły Lady D.: – Tytuły honorowe Lady D. to nie jest kolekcja najpiękniejszych, to nie wybory miss, ale to przede wszystkim pokazanie światełek, które prowadzą przez życie w różne obszary społecznej aktywności. Wyróżnienie to oddaje ducha nieratyfikowanej jeszcze przez Polskę Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, a zwłaszcza jej Artykułu 6.

7 marca, w nowej auli Akademii Muzycznej, dyplomy podpisane przez wicemarszałka Senatu RP, Krystynę Bochenek, która jest przewodniczącą Kapituły Lady D. i posła na Sejm RP, Marka Plurę zostały wręczone trzem niezwykłym paniom.

Jane Cordell to pierwsza sekretarz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Jest osobą niesłyszącą. Była muzykiem. W 1990 roku przyjechała do Polski i uczyła angielskiego w Gliwicach i w Elblągu. W dwa lata później straciła słuch. W Ambasadzie w Warszawie pracuje od 2006 roku. To ona właśnie zbudowała szeroki program współpracy między Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii, opartej o wymianę doświadczeń w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W jej imieniu nagrodę odebrał Alan A. Stretton konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Katowicach.

W liście przesłanym do posła Plury Jane Cordell napisała: „Jestem pod wrażeniem tego, jaki postęp Polska już zrobiła w kwestii praw dla osób niepełnosprawnych. Jestem pewna, iż w niedługim czasie sytuacja ludzi niepełnosprawnych znacznie się poprawi. Oczekuję na moment, gdy ludzie tacy będą pracować, zarabiać i odgrywać pełną rolę w społeczeństwie.”

Druga nagrodzona pani to Katarzyna Rogowiec – utalentowana i dosłownie obwieszona medalami paraolimpijka, reprezentantka Polski w narciarstwie biegowym. Medale zdobywa mimo braku rąk. Wlała radość i dumę w życie rodaków nie tylko w obszarze sportu. To jednocześnie człowiek, który sprawdza się w codziennej pracy w zawodowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

lady_8997.jpg

Kasi Rogowiec składa gratulacje poseł Marek Plura

Edyta Świątczak-Gurzęda – trzecia pani wyróżniona tytułem Lady D. to pełnomocnik prezydenta miasta Siemianowice Śląskich ds. osób niepełnosprawnych. Pani Edyta została wskazana jako wzór tego, że miasto Siemianowice chce pokazywać innym niepełnosprawnym, również przez panią pełnomocnik, że warto być aktywnym.

W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy: „Niniejszym z radością i zaszczytem w duchu Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ przyznajemy tytuł Lady D. Pani Edycie Świątczak-Gurzędzie, jako osobie wnoszącej istotny wkład w życie społeczne Rzeczypospolitej Polskiej. W swym działaniu niosąc Dobro światu z odwagą i urodą serca wielkodusznie dokonała rzeczy ważnych dla wszystkich: jako pełnomocnik prezydenta Siemianowic Śląskich ds. osób niepełnosprawnych swą rzetelność i godny upór wykazała w codziennej pracy zawodowej wykonywanej ku dobru całej społeczności lokalnej. Jednocześnie pokonując opór własnej niepełnosprawności dodała wielu osobom wiary w samodzielne i aktywne życie oraz nadziei na realizację marzeń”.

W życiu tak naprawdę najbardziej działa na człowieka dobry przykład. I taka jest główna idea wyróżniania tym tytułem oraz organizowania uroczystości Lady D.

Tegorocznej jej edycji towarzyszył koncert harfistki i wokalistki z USA, Ani Wiliams oraz Ewy Czardybon na flecie.

Oprócz wielu wzruszeń, które siłą rzeczy towarzyszą takim wydarzeniom, było też wiele radości – oprócz wielu osób na wózkach, o kulach, przeważającą część widowni stanowiła młodzież!

Natomiast przy wszystkich wejściach, bramach, podjazdach i schodach, czuwała gotowa natychmiast do pomocy, wnosząca „wózkowiczów” na scenę młodzież w mundurach – z II LO, chorzowskiego „Ligonia”.

Ilona Raczyńska

fot. Iwona Kucharska

Art. 6 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

1. Państwa-Strony uznają, iż kobiety i dziewczęta niepełnosprawne są przedmiotem różnorodnych form dyskryminacji i będą podejmować kroki mające na celu umożliwienie im korzystania z wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka.

2. Państwa-Strony podejmą wszelkie stosowne kroki dla zapewnienia kobietom pełnego rozwoju, postępu i umocnienia pozycji społecznej, w celu zagwarantowania im pełnej dostępności do fundamentalnych swobód i praw człowieka określonych w Konwencji.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również