„Lodołamacze” po raz czwarty

Do połowy marca można nadsyłać kandydatury do IV edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze". Konkurs ma promować firmy, przedsiębiorców i osoby prywatne wybitnie angażujące się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością.

O znaczeniu tego współzawodnictwa w budowaniu świadomości społecznej przekonuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.

– Problem jest tym bardziej ważki, że rok 2009 będzie rokiem trudnym dla gospodarki, czyli dla szeroko pojętego rynku pracy, w tym szczególnie dla osób najsłabszych z różnych względów, dla osób z niepełnosprawnością – mówi Jarosław Duda.

Liczbę osób z niepełnosprawnością w Polsce szacuje się na ok. 5,5 mln, a w wieku produkcyjnym na 2,3 mln. Osoby z niepełnosprawnością są też najgorzej wykształconą grupą w Polsce – 68 proc. osób z niepełnosprawnością nie ma wykształcenia średniego, a wyższym wykształceniem legitymuje się 5,7 proc.

– Rozmawiamy o poważnym problemie społecznym – mówi Duda. Podkreśla, że rząd chce zmienić podejście do osób z niepełnosprawnością, m.in. odejść od filozofii świadczeń na rzecz aktywności. Do końca roku ma być przygotowana tzw. ustawa antydyskryminacyjna, która ma m.in. wprowadzić dotkliwe sankcje za dyskryminację osób z niepełnosprawnością. Zmiany mają też prowadzić do zrównania pomocy finansowej dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy.

Prezes Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Jedność” Marta Karpeta apeluje z kolei, by planowane przez rząd zmiany ustawowe nie były rewolucyjne a ewolucyjne, tak by z dnia na dzień nie zmieniły się np. warunki funkcjonowania zakładów pracy chronionej. – Zwracam się z gorącą prośbą i apelem, by te sprawy rozważnie rozpatrywać, bo bez tego wiele zakładów pracy chronionej będzie stać przed poważnymi problemami, które przerosną ich możliwości – mówi Karpeta.

Konkurs „Lodołamacze” jest podzielony na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów poszczególnych rejonów kraju, oraz centralny, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamacza 2009.

W pierwszym etapie na podstawie nadesłanych materiałów Kapituły Regionalnego Etapu dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych laureatów w kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek, Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: administracja publiczna, NGO, organizacje, uczelnie wyższe, stowarzyszenia itp.), Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna.

Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2009. Kapituły mają ponadto prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w kategoriach: Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 21 maja. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydentowej Marii Kaczyńskiej.

Info: PAP

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również