Ma powstać model edukacji dla wszystkich

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek przedstawiła 18 marca podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu założenia modelu Edukacja dla wszystkich – złożonej strategii rządu. Jej celem jest gruntowna reforma edukacji poprzez stworzenie systemu wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny od okresu płodowego po wejście w dorosłość.

Projekt przewiduje stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny, zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, a także poprawę jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami.

Prof. Beata Jachimczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuczłonkini zespołu opracowującego projekt podkreśliła, że model edukacji dla wszystkich zakłada wielotorowość kształcenia w Polsce, utrzymanie szkół specjalnych i integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także podniesienie jakości pracy szkół ogólnodostępnych.

Ma temu służyć powołanie nowych instytucji. Pierwszea z nich to Centra Dziecka i Rodziny (CDR) – instytucje dostarczające i koordynujące wsparcie, jakie na różnych etapach życia otrzymuje dziecko. Nie mają one zastąpić poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale mają być centrum dopiero zaplanowanych  instytucji. Szkoły specjalne nie tylko nie zostaną zlikwidowane, lecz otrzymają możliwość realizacji dodatkowych zadań jako drugi rodzaj instytucji – Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Ponad 300 z 2 tysięcy szkół specjalnych będzie mogło stać się Specjalistycznymi Centrami Wspierania Edukacji Włączającej

Program pilotażowy ruszy już w ciągu najbliższych tygodni. Konkurs na tworzenie pierwszych 16 pilotażowych Specjalistycznych Centrów w każdym województwie rozpocznie się na początku kwietnia i zostanie rozstrzygnięty w maju tak, by już na początku następnego roku szkolnego zaczęły  działać pierwsze tego typu placówki. Docelowo mają one funkcjonować w każdym powiecie.

Centra mają być źródłem wiedzy, z którego korzystać mają także szkoły ogólnodostępne, które z kolei mają być lepiej przygotowane do nauczania młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami.  Ma temu służyć m.in. przyjęcie standardów zatrudnienia specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów i pedagogów edukacji włączającej). Chodzi o to, by każda placówka była wyposażona w zespół diagnostyczno-terapeutyczny. Nie każdy nauczyciel ma być diagnostą i terapeutą, ale powinien umieć rozpoznawać problemy swoich uczniów.

Podczas posiedzenia pojawiła się także kwestia wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, którego potrzebują dzieci w czasach pandemii i po niej. Obecnie wydatki na takie wsparcie wynosi 1,5 mld zł, a potrzeby są nawet 2 razy większe.

em/, rhr/, fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu

Data publikacji: 19.03.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również