Mieszkanie dla absolwenta

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy

– Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji?
– Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
– Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
– Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?
Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta – dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

Na czym polega dofinansowanie?
Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego Twoje indywidualne kryteria dostępności.
Na przykład:
– Wynajmując mieszkanie w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu wyniesie – 1 436 złotych.
– To samo mieszkanie w Łodzi będzie dofinansowane w wyższej kwocie, jeśli poruszasz się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 1 949 zł.
Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia – maksymalnie przez 36 miesięcy.

Kto może je otrzymać?
Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli:
– posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
– posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
– złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
– złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Jaka jest wysokość dofinasowania?
Wysokość dofinasowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się z pomocą wózka.
Wraz z upływem 36 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:
– od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
– od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
– od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

Składając wniosek możesz liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą Ci w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu Twój sprzęt elektroniczny.

Termin składania wniosków
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 04.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również