Minister rodziny powołała członków Rady Nadzorczej PFRON

Naszym kluczowym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym i wyrównywanie ich szans – powiedziała 10 stycznia minister rodziny Marlena Maląg podczas uroczystości powołania członków Rady Nadzorczej PFRON.

W uroczystości oprócz szefowej MRPiPS wzięli udział: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, który jest jednocześnie prezesem Rady Nadzorczej funduszu oraz prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Minister Maląg podkreśliła, że celem działań podejmowanych przez rząd jest stworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. – Naszym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. Powinniśmy podjąć takie działania, aby każda z osób czuła się potrzebna, mogła funkcjonować z drugim człowiekiem – powiedziała minister.

Podkreśliła, że w ostatnich czterech latach powstał m.in. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (obecnie Fundusz Solidarnościowy), z którego finansowana jest m.in. opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tworzenie centr opiekuńczo-mieszkalnych.

Minister wymieniła także wsparcie w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych w kwocie do 500 zł. Przypomniała, że 9 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. W związku z nią z 1600 zł do 1700 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ, który ma bezpośredni wpływ na kierunki wykorzystania środków Funduszu tak, by jak najlepiej reagować na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych. Do jej zadań należy przede wszystkim inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie programów służących rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2019 roku na realizację programów Rady przeznaczono kwotę 283 mln zł. W sumie w 2019 r. PFRON przeznaczył blisko 5,6 mld zł na wsparcie osób niepełnosprawnych, a w roku 2020 będzie to aż 6,3 mld zł.

Do Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023 powołani zostali:
1. Aleksandra Kieres – prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, członek m.in. Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
2. Renata Górna – członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
3. Krzysztof Rowiński – pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych
4. Zofia Żuk – Związek Pracodawców Business Centre Club
5. Piotr Krasuski – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
6. Iwonna Kulikowska – zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (Ministerstwo Finansów)
7. Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego
8. Bernarda Machniak – Forum Związków Zawodowych
9. Jan Zając – prezes Zarządu: Fundacja Ziko dla Zdrowia, Ziko Apteka Sp. z o.o., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ziko Sp. z o.o. – właściciel i prezes Zarządu
10. Mariusz Mituś – członek m.in. Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną

Źródło: PAP, MRPiPS, oprac. rhr/, fot. MRPiPS / Flickr

Data publikacji: 10.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również