Minister zdrowia powołał 15 członków Rady Organizacji Pacjentów

Za pośrednictwem Twittera 27 kwietnia minister Adam Niedzielski poinformował o powołaniu 15 członków Rady Organizacji Pacjentów. Jak wspomniał we wpisie Rada ta znacznie wzmocni pozycję pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia.

“To historyczna chwila. Nie było wcześniej takiej rady przy ministrze zdrowia. W tym gronie będą konsultowane projekty aktów prawnych. Jesteśmy otwarci na Państwa wnioski i postulaty, które zamienią się na propozycje przepisów” – podkreślił  minister zdrowia.

Kandydatów zgłaszały największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane od co najmniej pięciu lat. Zgłoszono 55 kandydatów.

Do Rady wybrani zostali: Elżbieta Oleksiak (Polski Związek Niewidomych), Krystyna Wechmann (Federacja Stowarzyszeń Amazonek), ks. Arkadiusz Nowak (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej), Joanna Pietrusiewicz (Fundacja Rodzić po Ludzku), Jacek Hołub (Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”), Stanisław Maćkowiak (Federacja Pacjentów Polskich), Aleksandra Rudnicka (Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS), Paweł Wójtowicz (MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę). Magdalena Kołodziej (Fundacja MY Pacjenci), Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Anna Śliwińska (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków), Piotr Fonrobert (Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST), Małgorzata Durka (Związek Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”), Piotr Dąbrowiecki (Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę alergie i POCHP) i Dorota Korycińska (Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja OmeaLife).
Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej.
Rada ta jest organem pomocniczo-doradczym ministra zdrowia w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia. Posiedzenia Rady mają odbywać się raz na kwartał.

Zadania Rady Organizacji Pacjentów:
– koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z ministrem;
– omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia przekazanych przez organizacje pacjentów;
– przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi;
– zachęcanie organizacji pacjentów do czynnego udziału w procesie legislacyjnym;
– koordynowanie po stronie organizacji pacjentów działań w zakresie prowadzonych przez urząd obsługujący ministra prekonsultacji oraz konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych;
– współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy RPP oraz NFZ.

Członkowie Rady są powoływani na pięć lat.

Oprac. rhr/, fot. Twitter

Data publikacji: 27.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również