Modlitwa i pamięć

Modlitwa i pamięć

Katyń

Tupot stóp ciągły w mogiły wsiąka,

Tupot nad nami dotąd nie zamilkł,

Mierzą nas w marszu, mierzą krokami.

Wokół stóp tysiąc po nas się błąka.

(Jerzy Liebert)

Kwiecień to miesiąc radosny już z samej nazwy, to czas cyklicznego wiosennego odradzania się natury, kwitnących kwiatów, barw cieszących oczy, dających uśmiech co dnia. Dla nas, Polaków jest to niestety także czas smutnej pamięci o tysiącach jeńców zamordowanych w Katyniu…, a straszny czas tej zbrodni już na wieki złączył się 10 kwietnia z tragedią smoleńską. Ta świeża rana ciągle nie może się zabliźnić, porażając wciąż żywym bólem. Poprzez swą aktualność „zasłania” niejako tę sprzed 70. laty – tak trudną do wyobrażenia, zrozumienia i wybaczenia bestialską zbrodnię NKWD na polskich jeńcach. Przez dziesięciolecia ukrywaną, przemilczaną i fałszowaną. Katyń, Kozielsk, Miednoje, Ostaszków, Charków…

Rodziny pomordowanych długo walczyły o prawdę i pamięć. Teraz to wnukowie ofiar zapalą symboliczne znicze i oby nigdy nie pozwolili, by walec czasu udeptał historię…

Po zamordowanych pozostały kalendarzyki, notesy, kartki i urywki pamiętników znalezione przy ciałach podczas ekshumacji. Ks. prof. Zdzisław Peszkowski ze Stanisławem Z. M. Zdrojewskim zebrali je w książce „Kozielsk w dołach Katynia. Dzienniki Kozielskie.”

Wszystkim nam dedykujemy – ku pamięci – znalezioną tam, przy por. Witoldzie Klarnerze z Warszawy, modlitwę jeńców .

Modlitwa jeńców

„Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie Panie

Nędzne strzępy oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej

i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę.

Przez przyczynę Panny Najświętszej Matki Boga Żywego,

która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry,

Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich

– Błagamy Cię Panie,

O moc cierpliwości i wytrwania,

O możliwości dalszej walki orężnej za Polskę,

O opiekę Twą Boską

– Błagamy Cię Panie

nad krajem zbeszczeszczonym przez wrogów.

O dar wiary niezłomnej w tryumf Twego Imienia.

– Błagamy Cię Panie

O dar nadziei, że nikłemi siłami swemi potrafimy się przyczynić do tego tryumfu.

– Błagamy Cię Panie

O dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej Ojczyzny,

– Błagamy Cię Panie

O dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół.

– Błagamy Cię Panie

O Polskę wolną i niepodległą

– Błagamy Cię Panie

O Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów

– Błagamy Cię Panie

O Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych.

– Błagamy Cię Panie

O Polskę czystych rąk

– Błagamy Cię Panie

O Polskę wzniosłych serc

– Błagamy Cię Panie

O Polskę wielką, rządną i dobrą

– Błagamy Cię Panie

O dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu,

a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych

Błagamy Cię Panie, Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen”.

Oprac. IKa

Data publikacji: 17.04.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również