MRPiPS: 2018 r. to kontynuacja ważnych programów społecznych, ale i nowe rozwiązania

MRPiPS: 2018 r. to kontynuacja ważnych programów społecznych, ale i nowe rozwiązania

2018 r. to kontynuacja ważnych programów społecznych, ale też nowe rozwiązania - podało MRPiPS. Zapowiedziało, że np. w projekcie budżetu na 2019 r. na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono o ok. 12 mln zł więcej niż w br.; będą mogą ją otrzymać też rodzice, którzy wychowali troje lub więcej dzieci.

Jak czytamy komunikacie MRPiPS z 30 grudnia, resort w mijającym roku prowadził szeroko zakrojone działania na rzecz rodzin. „Muszą one odpowiadać na rozmaite potrzeby i być dostosowane do konkretnej sytuacji. Poprzez nasze działania dajemy rodzinom szerokie spektrum narzędzi i wciąż pracujemy nad następnymi” – napisano.

Działania MRPiPS koncentrują się w dużej mierze wokół rodziny. „To troska o ich byt, inwestycja w przyszłość i zapewnienie jak najlepszych warunków do życia. Ostatni rok to kontynuacja ważnych programów społecznych, ale także zupełnie nowe rozwiązania” – poinformowano w komunikacie.

Resort rodziny przypomniał, że mijający rok był trzecim rokiem działania programu „Rodzina 500+”, który jest flagowym przedsięwzięciem obecnego rządu. MRPiPS zapewniło, że pieniądze na jego realizację są zabezpieczone. W 2018 r. (od stycznia do końca września) rodziny otrzymały ponad 17 mld zł, a od początku trwania programu – ponad 58,7 mld zł. Ze wsparcia korzysta 2,46 mln rodzin, które otrzymują pomoc na wychowywanie 3,76 mln dzieci.

Innym wymienionym w komunikacie programem jest „Dobry Start”. „Każde dziecko, które rozpoczyna rok szkolny może otrzymać 300 zł dodatkowego wsparcia. To nowe książki, lepsze przybory szkolne, porządne buty, czy zajęcia pozalekcyjne. W dłuższej perspektywie to inwestycja w lepszą przyszłość naszych dzieci” – napisano w komunikacie.

Resort rodziny podkreśla, że jest jednym z liderów cyfryzacji. W 2018 r. rodziny mogły złożyć wnioski o wszystkie świadczenia drogą internetową. „Rodziny coraz chętniej korzystają z tego rozwiązania, ponieważ wnioski elektroniczne zostały przygotowane w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jak dane pole należy wypełnić” – zaznacza w komunikacie MRPiPS.

Resort rodziny uruchomił też w tym roku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny aplikację mKDR, która może zastępować tradycyjną, plastikową kartę. Aplikacja umożliwia też wyszukiwanie zniżek.

MRPiPS podsumowało również działanie programu „Maluch+”, który zakłada m.in. rozbudowę sieci żłobków i klubów dziecięcych. Według resortu takich instytucji wciąż jeszcze brakuje, ale „dzięki zmianom w programie +Maluch++ tempo powstawania kolejnych placówek mocno przyspieszyło”. Według informacji przekazanych w komunikacie w 2015 r. w Polsce było niespełna 3 tys. placówek zapewniających miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. ma być ich 5,2 tys. Liczba miejsc dla maluchów ma wzrosnąć do blisko 143 tys.

„To o 2,2 tys. placówek i niemal 59 tys. miejsc więcej. W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrósł o ponad 56 proc. – z 12,4 proc do 19,4 proc.” – czytamy w komunikacie.

MRPiPS dodaje, że w 2008 r. przeznaczono na ten cel trzy razy wyższe środki. Do tej pory było to 151 mln zł – od 2018 r. to 450 mln zł.

Resort przypomina też o wprowadzeniu pakietu dla rodzin, który związany jest ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. To szereg ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu żłobków, co dla podmiotów prowadzących takie placówki ma oznaczać zwiększenie pewności inwestycyjnej.

MRPiPS podkreśla, że szczególnie ważne jest wsparcie dużych rodzin – to dla nich powstał program Karta Dużej Rodziny w postaci systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych, który przeszedł szereg zmian. „Efekty widać już dziś. W 2015 r. zniżki w ramach programu udzielało 1,2 tys. partnerów. Dziś to już prawie 5 tys. firm i instytucji. Użytkowników karty jest prawie 2,1 mln – to o ponad 140 proc. więcej niż w 2015 r.” – wylicza resort. Jednocześnie zapowiedział, że w projekcie budżetu na 2019 r. na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln zł, czyli ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 r. Nowością jest z kolei to, że od nowego roku Kartę Duże Rodziny będą mogli otrzymać także rodzice, którzy wychowali troje lub więcej dzieci.

W mijającym roku przygotowano Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – przypomniał resort rodziny. Będzie on zasilany m.in. z daniny solidarnościowej oraz z Funduszu Pracy. Środki będą przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mają wynieść ok. 2 mld zł rocznie. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać już w styczniu 2019 r.

Program „Za życiem” ma również wspierać rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Jak wyjaśnia resort, jest to kompleksowe rozwiązanie dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny oraz usług wspierających i rehabilitacyjnych czy wsparcia mieszkaniowego. W czerwcu 2018 r. wszedł w życie drugi etap programu m.in. w postaci usług wspierających i rehabilitacyjnych. W 2018 r. na realizację programu przeznaczone 624,2 mln zł.

Resort rodziny przypomina, że w 2018 r. po raz pierwszy od 12 lat wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego – ze 153 zł do 184,42 zł. Natomiast od listopada 2019 r. będzie to 215,84 zł. MRPiPS dodaje, że pierwszy raz w historii podniesiony został specjalny zasiłek opiekuńczy – z 520 zł do 620 zł. Z kolei o prawie 40 proc. w porównaniu z 2015 r. wzrosła też renta socjalna – do 1029,8 zł. (PAP)

szz/ amac/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 31.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również