MRPiPS: trwają pracę, by osoby niesamodzielne mogły przebywać w ośrodkach dla bezdomnych

MRPiPS: trwają pracę, by osoby niesamodzielne mogły przebywać w ośrodkach dla bezdomnych

Trwają pracę nad tym, by osoby niesamodzielne, w określonych sytuacjach, mogły przebywać w placówkach dla osób bezdomnych - mówiła 9 marca w Sejmie wiceminister rodziny Elżbieta Bojanowska. Resort rozważa m.in. stworzenie miejsc dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Bojanowska zastrzegła równocześnie, że chodzi o sytuacje kryzysowe – np. okres zimowy, niskie temperatury, czy też czas oczekiwania bezdomnego na przyjęcie do domu opieki społecznej czy zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiadała na pytania posłanek PiS Anny Czech i Barbary Bartuś, w sprawie planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej i konieczności dostosowania pomieszczeń oraz zatrudnienia nowych pracowników. Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się apele organizacji pozarządowych, takich jak Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Wspólnota Chleb Życia s. Małgorzaty Chmielewskiej, Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności z prośbą o zmianę zapisu w ustawie o pomocy społecznej art. 48a ust. 5., w którym zastrzega się, że w placówkach, noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych nie mogą przebywać osoby niezdolne do samoobsługi.

– Odnosząc się do osoby niesamodzielnej ustawodawca celowo nie zdefiniował, nie sprecyzował tego określenia, bo każdą sytuację osoby bezdomnej, która jest skierowana do placówki dla osób bezdomnych należy rozpatrywać indywidualnie – powiedziała wiceminister.
Dodała, że przyjęta została definicja robocza, że za osobę samodzielną uznaje się taką, która bez pomocy innych jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała czy poruszania się.

Bojanowska mówiła, że założeniem ustawodawcy było to, aby w placówkach dla osób bezdomnych nie przebywały osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. – Te, które wymagają całodobowej opieki ze strony osób trzecich, powinny być przyjmowane do innych placówek, czy to domów opieki społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych – powiedziała.

Wiceminister przyznała równocześnie, że resort dostrzega pewną lukę w przepisach. – W związku z czym jesteśmy już po spotkaniach z organizacjami pozarządowymi i chcemy zmienić przepisy w tym zakresie, żeby móc stworzyć miejsca z usługami opiekuńczymi – powiedziała. Dodała, że chodzi o to, by osoba niesamodzielna mogła pozostawać w placówce dla bezdomnych do momentu, kiedy nie znajdzie się dla niej miejsce w zakładzie opieki społecznej.

Bojanowska poinformowała też, że liczba osób bezdomnych szacowana jest obecnie w Polsce na ponad 33 tys. (PAP)

pru/ bos/

Data publikacji: 09.03.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również