Nabór wniosków do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych

Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny moduł programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Adresatami Modułu III programu są organizacje pozarządowe:

  1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Finansowane są zadania związane z prowadzeniem Ośrodka Recepcyjnego dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy oraz osób im towarzyszących. Wsparcie dotyczy działań realizowanych na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego. Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowy opis warunków, które powinien spełniać Ośrodek Recepcyjny jest zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wnioski prosimy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
  2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Wnioski składać można do Biura PFRON w trybie ciągłym.

Obowiązujący formularz wniosku 

Finansowaniem mogą być objęte zadania realizowane od 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” .

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: PFRON, fot. pixabay.com

Data publikacji: 23.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również