(Nie)pełnosprawni na rynku pracy – konferencja i dyskusja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z Fundacją Łódź Akademicka 9 listopada zorganizował już po raz dziewiąty konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. Temat przewodni tegorocznej edycji to: Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej OzN.

Głównym celem tego wydarzenia było m.in. umożliwienie dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami, a także ułatwienie im bezpośredniego spotkania z pracodawcami. „Rozwój kompetencji cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami” był tematem dyskusji otwierającej konferencję, w której wzięli udział m.in. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska, prof. Tomasz Kostka – prorektor ds. kształcenia UM w łodzi, Hubert Gęsiarz – prezes Fundacji Łódź Akademicka oraz Agnieszka Sygitowicz wiceprezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie odbywała się konferencja.

– W przypadku osób z niepełnosprawnościami zależność między edukacją i szansami na zatrudnienie jest jeszcze większa niż u osób bez takich ograniczeń. Konferencja, która łączy uczelnie wyższe i tematykę rynku pracy, jest strzałem w dziesiątkę, bo w przypadku osób z niepełnosprawnościami uzyskujących wykształcenie wyższe szansa na zatrudnienie wzrasta do prawie 70 proc.; osoby z niższym wykształceniem mają te szanse na poziomie od dziesięciu do kilkunastu procent, w zależności od kierunku kształcenia – zapewnił minister Wdówik.

– Świat akademicki w coraz większym stopniu szuka rozwiązań dotyczących tego, gdzie człowiek z niepełnosprawnością może się kształcić i jakich technologii używać, aby go w tym wesprzeć – zaznaczył.
– Wykorzystanie potencjału, jaki niesie technologia cyfrowa, jest niezbędne i kluczowe do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w życiu społecznym – podkreślił Paweł Wdówik, wskazując, że jednym z kluczowych elementów, które łączą w sobie zrównywanie szans, zapewnienie niezależnego życia oraz kwestię technologii cyfrowych, jest sfera komunikacji alternatywnej, AAC (augmentative and alternative communication).

Przypomniał również, że we wrześniu br. wybrano Radę ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (Radę ds. AAC i ETR).

Poszczególni prelegenci mówili na tematy związane m.in. ze szkoleniami dotyczącymi kompetencji cyfrowych, współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi, oraz z bezpiecznym korzystaniem z nowoczesnych technologii, szeroko rozumianej dostępności do kształcenia, a także o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Podkreślali, że absolwenci ze specjalnymi potrzebami po ukończeniu uczelni są w stanie radzić sobie na rynku pracy, a osoby z niepełnosprawnościami są coraz bardziej widoczne w firmach związanych z nowymi technologiami. Mówili o tym Agnieszka Sygitowicz oraz Hubert Gęsiarz.

– Propagujemy inkluzywność – stwierdził Ryszard Hordyński – mówiąc o wykluczeniach dotyczących edukacji, braku dostępu do wiedzy, do technologii, związanych z cyfryzacją czy z brakiem mobilności. – W dzisiejszych czasach technologie niwelują różnego rodzaju bariery. Jako firma mamy wpisane w swojej misji, że walczymy z szeroko rozumianymi wykluczeniami. Pandemia pokazała wszystkim, że jesteśmy w stanie nie wychodząc z domu uczyć się, leczyć czy pracować – mówił przedstawiciel Huwawei.

– Jesteśmy też organizatorami konkursu Huawei Startup Challenge. Każda edycja ma inny temat przewodni, w 2021 roku, dotyczyła walki z wykluczeniami – dodał Hordyński.

W tym roku pierwsze miejsce kapituła Huawei Startup Challenge przyznała startupowi Wheelstair, za projekt przystawki do wózków inwalidzkich, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie trudnych barier architektonicznych. Drugie miejsce zajęła firma Associated Apps z rozwiązaniem The Compass, pomagającym poruszać się osobom niewidomym i niedowidzącym wewnątrz obiektów użyteczności publicznej. Kolejny nagrodzony, startup Parrot One, opracował rozwiązanie wspierające pracę i komunikację osób np. ze spastycznością mięśni rąk, po udarach. Opiera się ono na inteligentnej klawiaturze PowerHID.

– Musimy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ten sam komfort życia, jaki sami mamy. Dążmy do tego, aby wszystkie te niepełnosprawności okazały się mało istotne w ich życiu i aby ich aktywność zawodowa rosła z każdym dniem – skonstatował prowadzący dyskusję Michał Banaś, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ.

Oprac. IKa, fot. mat. prasowe

Data publikacji: 10.11.2022 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również