Obradowała VII sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

ONZ ustanowił dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. To właśnie w tak ważny dzień w 2015 roku, w Sejmie po raz pierwszy zebrał się Obywatelski Parlament Seniorów. Liczba delegatów była równa liczbie posłów i wynosiła 460 osób. To one utworzyły pierwszą ogólnopolską reprezentację seniorów.

Na sali plenarnej miała miejsce dyskusja, a potem nastąpiło przyjęcie deklaracji o najistotniejszych problemach osób starszych. Co więcej, stworzenie OPS stanowiło wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego, wedle której każde państwo Unii Europejskiej powinno powołać Parlament Seniorów mający realny wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które reprezentuje interesy 10 milionów polskich seniorów. Z założenia zgromadzenie jest apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo. To unikalna forma uczestnictwa seniorów w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego i inspirowania kierunków polityki senioralnej.

VIII sesja wydarzenia, która odbyła się 7 listopada br. w Sali Posiedzeń Sejmu, była merytoryczną i rzetelną dyskusją o sprawach najważniejszych dla polskich seniorów. W obradach udział wzięło kilkuset uczestników z całego kraju.

Skład Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybrany na VIII sesji plenarnej OPS to Zdzisław Czarnecki, Irena Frankiewicz, Ewa Kołodziejczak, Krystyna Lewkowicz, Krystyna Ozga, Zbigniew Tomczak, Ewa Wożniak. Po ukonstytuowaniu się Prezydium dokona spośród siebie wyboru przewodniczącego, zastępców oraz członków.

Parlament Seniorów zajmuje się szeroko pojętymi działaniami na rzecz poprawy sytuacji emerytów. Konieczna jest walka z dyskryminacją osób starszych, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnianie właściwej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym całego społeczeństwa.

Głos zabrała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Dziękuję za to co Państwo robią dla Polski. Chcemy budować nowoczesny kraj, ale abyśmy mogli dynamicznie się rozwijać, nie możemy zapomnieć o tym, co jest fundamentem. Staramy się budować politykę senioralną na dwóch stabilnych filarach, tj. wsparcie finansowe i wsparcie aktywności osób starszych. Dom trzeba wybudować na silnym, stabilnym fundamencie i Państwo, nasi drodzy seniorzy, właśnie ten stabilny fundament tworzą – zaakcentowała.

Jak przyjrzymy się prognozom demograficznym, to okazuje się, że będziemy mieli w 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia wynoszący 40 proc. Ponadto blisko 70 proc. ludności w wieku powyżej 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Z założenia wydatki na zdrowie będą rosły fundamentalnie w najbliższej przyszłości do poziomu 7 proc. PKB w 2027 r.

W obradach wzięła udział również posłanka Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Sejm podczas wydarzenia reprezentowała też Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii.

Obywatelski Parlament Seniorów to inicjatywa społeczna największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, rad seniorów i innych organizacji senioralnych (m.in. związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych) oraz osób niepełnosprawnych.

Oprac. em/, fot. Anna Strzyżak / Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 10.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również