Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?

To tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 25 listopada. Było to spotkanie teoretyków i praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką niepełnosprawności i osobami, które jej doświadczają.

Partnerami i współorganizatorami tego wydarzenia były m.in. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Oddział PFRON w Warszawie oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji prof. ucz. dr hab. Irena Pospiszyl z Akademii Pedagogiki Specjalnej przypomniała, że pierwszą osobą w Polsce, która zmaterializowała potencjał rozwojowy i zwróciła uwagę na potrzeby niepełnosprawnych była Maria Grzegorzewska. Założyła ona pierwszy w kraju i drugi na świecie instytut przygotowujący specjalistów do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Był to działający w latach 1922-1939 Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Kontynuatorka idei tegoż instytutu, Akademia Pedagogiki Specjalnej, stanowi dowód słuszności drogi, którą wybrała Maria Grzegorzewska, polegającej na tym, żeby włączać do społeczeństwa i pokazać jak wiele mogą osoby z niepełnosprawnością przy odpowiednim wsparciu, terapii i wiedzy zajmujących się nimi specjalistów. Podczas tej konferencji przedstawiciele tych specjalistów zaprezentowali swoje doświadczenia zarówno z pracy z osobami dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także ze współpracy między różnego rodzaju instytucjami na szczeblu lokalnym i krajowym.

W sesji plenarnej i podczas obrad w dwóch sekcjach tematycznych „Niepełnosprawność wczoraj i dziś” oraz „Człowiek z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności” głos zabrało ponad 30 prelegentów, naukowców zajmujących się badaniami różnych zjawisk w obszarze niepełnosprawności, i praktyków, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami.

Tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana, dotyczyła m.in. zdrowia psychicznego i fizycznego, wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, ruchu hospicyjnego, funkcjonowania rodziny, także dysfunkcyjnej i przeciwdziałania przejawom patologii wobec osób z niepełnosprawnościami, edukacji dzieci i kształcenia osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami, przygotowania zawodowego w obliczu dość szybko zmieniającego się rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji i potrzeby wykorzystania nowych technologii, które ułatwiają pracę zawodową i codzienne funkcjonowanie. Kilka referatów dotyczyło także roli i miejsca osób z niepełnosprawnością we wspólnocie Kościoła, terapii poprzez sztukę oraz możliwości udziału w różnych formach turystyki.

Konferencja poświęcona tematyce niepełnosprawności odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego już po raz drugi. Jak zapowiadają organizatorzy, wpisze się ona na stałe go kalendarza spotkań na tej uczelni. Bogactwo tematyczne prezentowanych w tym roku wystąpień, poza ich niewątpliwą wartością merytoryczną, na co zwracano uwagę w jej podsumowaniu, zdaje się wskazywać na potrzebę sprofilowania tematycznego kolejnych jej edycji.

dr Halina Guzowska, fot. archiwum

Data publikacji: 16.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również