Nowa jakość szkolnictwa zawodowego 

Powstaje Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej, które będzie jedynym w kraju zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży pomocy społecznej.

To nowość w polskim systemie edukacji zawodowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki założyło, że powstanie w sumie 120 BCUpo jednym w każdej z dziedzin określonych na potrzeby szkolnictwa zawodowego. Bezpłatne szkolenia zawodowe są kluczem do sukcesu gospodarczego kraju i właśnie w tym celu powstają Branżowe Centra Umiejętności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie wielu branż oraz mają uzupełnić dotychczasowe formy pozaszkolnego kształcenia ustawicznego.

Zgodnie z założeniami, BCU będzie prowadzone przy współpracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży a Województwem Podkarpackim prowadzącym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

Branża pomocy społecznej jest dziedziną, która ma na celu wspieranie ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, społecznych lub emocjonalnych. Specjaliści w tej branży mogą pracować w różnych instytucjach, organizacjach lub firmach, które oferują różne rodzaje wsparcia w rozwiązywaniu zaistniałych problemów lub w zapobieganiu im.

Ideą stworzenia BCU jest umożliwienie kształcenia zarówno młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, łączenie edukacji z biznesem, transfer wiedzy i nowych technologii (w tym upowszechnianie transformacji cyfrowej i ekologicznej), a także doradztwo zawodowe i promocja poszczególnych zawodów.

BCU zapewni możliwość zdobycia umiejętności odpowiadających aktualnym potrzebom gospodarki w branży pomocy społecznej. Uczestnicy kursów i szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje.

Celem działań w tej branży jest nie tylko rozwiązanie problemów, ale także promowanie zdrowia, dobrostanu i rozwoju.

Intencją BCU jest kształcenie praktycznych umiejętności kadr, które będą odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży pomocy społecznej. Uruchomienie nowej instytucji edukacyjnej przyczyni się do wzrostu zainteresowania kształceniem zawodowym, ale też zwiększy udział pracodawców w procesie edukacji. Nawiązanie współpracy z pracodawcami, w zakresie konkretnych oczekiwań od przyszłych pracowników, przyczyni się do większej efektywności zatrudnieniowej absolwentów.  Pomoże to  zwiększyć potencjał i zainteresowanie pracodawców, by podejmować działalność.

Kolejnym działaniem realizowanym przez BCU będzie wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, a także promowanie uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się i dokształcania dorosłych.

Intencją BCU jest chęć wsparcia rozwoju umiejętności młodego pokolenia, osób dorosłych oraz nauczycieli. Inicjatywa niesie za sobą zapewnienie solidnych umiejętności praktycznych, które umożliwią osiągnięcie sukcesu zawodowego w intensywnie rozwijającej się branży pomocy społecznej.

Idea BCU to odpowiedź na obecne trendy społeczno-gospodarcze i demograficzne powodujące wzrost znaczenia oraz zapotrzebowania społeczeństwa na pomoc społeczną. Starzejące się społeczeństwo, wzrost tempa życia, zmiany w modelu funkcjonowania rodziny, tendencje do zachorowań, wzrost popularności usług opieki nad osobami starszymi/z niepełnosprawnościami, powodują, że idea działalności BCU zyskuje ogromne znaczenie w życiu społeczno-gospodarczym.

Kontakt:
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej
ul. Łukasińskiego 20, 37-700 Przemyśl
telefon: 503962142/ 696 489 016
adres e-mail: bcupomocspoleczna@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557125769805

pr/, fot. mat.prasowy

Data publikacji: 14.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również