Nowela ustawy o rehabilitacji przyjęta przez Sejm i senacką KRiPS

29 października br. Sejm przegłosował ustawę nowelizującą ustawę o rehabilitacji i skierował ją do Senatu (druk senacki nr 1024, do pobrania poniżej). Z 400 posłów, którzy uczestniczyli w głosowaniu za przyjęciem głosowało 217, przeciw 4, a wstrzymało się od głosu 179.

W głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki negatywnie zaopiniowane przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, akceptując poprawki pozytywnie zaopiniowane zgłoszone w drugim czytaniu.

3 listopada br. ustawa ta była przedmiotem prac legislacyjnych senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która przyjęła ją bez poprawek, rekomendując Senatowi jej przyjęcie.

Za przyjęciem bez poprawek opowiedziało się trzech senatorów, dwóch było przeciw.

Zastrzeżenia do ustawy zgłosiły organizacje pracodawców oraz związkowcy z Solidarności i OPZZ.

Ustawa ta będzie rozpatrywana 17 listopada br. na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Druk senacki nr 1024

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również