Sprawni w pracy

Sprawni w pracy

Komisja Europejska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zorganizowały 21 października br. konferencję, na której podjęto próbę przedstawienia proponowanych zmian legislacyjnych w kontekście ich wpływu na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Głównym przesłaniem spotkania było wskazanie, że sposób postrzegania pracowników przez pracodawców w dużym stopniu zależy od nich samych. Ambicja i chęć robienia kariery mogą być dla osoby niepełnosprawnej motywacją do działania, jednak pod warunkiem, że posiada ona odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

Osoby niesłyszące oczekują na ustawę o języku migowym, która powinna niebawem dać im szansę na sprawniejsze poruszanie się w urzędach. Sama ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów w komunikowaniu się, może jednak być początkiem przełamywania stereotypów o osobach niesłyszących.

integracja

Krzysztof Kosiński BON, poseł Marek Plura, minister Jarosław Duda
poseł Sławomir Piechota, Piotr Pawłowski

Praca przede wszystkim
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zdaniem zarówno pracodawców i pracowników, jest zła i będzie jeszcze gorsza, choć wiele wskaźników przedstawia ją inaczej. Statystycznie też nie jest najlepiej – mimo, że rośnie liczba osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu, jednak głównie z lekkim stopniem niepełnosprawności, co zdaniem pracodawców niekorzystnie odbija się na ich kondycji finansowej, z powodu niskiego poziomu dofinansowania zatrudnienia tych pracowników. Dla osób niepełnosprawnych też nie jest to korzystne, bo pracodawca preferuje i do pewnego stopnia wymusza okazanie się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu, gwarantującym zatrudnienie.

– Można odnieść wrażenie, że osoby niepełnosprawne nie chcą pracować tylko zarabiać. Ci, którzy mają odpowiednie wykształcenie potrafią sobie poradzić na ścieżce kariery zawodowej, choć nie jest to dla nich proste i łatwe zadanie. Inni, którzy mają niskie kompetencje zawodowe mają w odwrotnej proporcji wysokie wymagania finansowe, co stanowi największy problem z podejmowaniem przez nie aktywności zawodowej – mówi poseł Sławomir Piechota.

Zdaniem posła Marka Plury każdy pracownik, także niepełnosprawny, powinien uczestniczyć w procesie wypracowywania zysku firmy i mieć w niej swoje miejsce, w zależności od jego możliwości i chęci wykonywania pracy. Ważne jest, aby pracodawca miał świadomość, że w takiego pracownika należy inwestować i dać szansę na zwiększanie jego doświadczenia i kompetencji. – Praca niepełnosprawnego pracownika nie może być tylko źródłem strat dla pracodawcy i z tego tytułu pracodawca musi otrzymywać zwrot poniesionych kosztów – mówi poseł Plura.

Katarzyna Konar, uczestniczka konferencji, której droga zawodowa posłużyła jako przykład, ma poważne problemy z poruszaniem się. Przeszła długą drogę od podjęcia decyzji o wyjeździe z rodzinnego miasta do Warszawy i znalezienia odpowiedniego zatrudnienia, które oprócz możliwości utrzymania się dałoby szansę na rozwój zawodowy. Znalazła pracę w renomowanej firmie ubezpieczeniowej. Dziś z zadowoleniem mówi, że czuje się dobrze w pracy, może się rozwijać zawodowo i planować swoją przyszłość. Tym wszystkim, którzy jej zazdroszczą mówi, że sami powinni spróbować, wszystko zależy od determinacji i chęci uczenia się nowych rzeczy.

Głusi mają głos
Krzysztof Kosińki, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawił założenia do ustawy o języku migowym, która jest oczekiwana przez środowisko osób głuchych i niesłyszących. Intencją BON jest uzgodnienie treści ustawy ze środowiskiem osób głuchych reprezentowanych przez Polski Związek Głuchych i wprowadzenie jej w życie jak najszybciej. Dzięki temu będzie można rozpocząć odpowiednie szkolenia i przygotować urzędy do obsługi niesłyszących. Pozostaje mieć nadzieję, że przeszkoleni pracownicy będą chcieli nauczyć się języka migowego oraz będą posiadać predyspozycje do zrozumienia osób głuchych, a nie będą wyznaczani na drodze „łapanki”. Zarówno PZG jak i strona rządowa mają nadzieję, że wejście w życie ustawy ułatwi osobom niesłyszącym kontakt z urzędami czy służbami interwencyjnymi.

Rehabilitacja zatrudnionych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz powszechnie znanego zadania – przyznawania rent, prowadzi także działania prewencyjne w zakresie rehabilitacji osób aktywnych zawodowo. Osoba zainteresowana tą formą rehabilitacji powinna zgłosić się do ZUS z wnioskiem o skierowanie na leczenie rehabilitacyjne i – po uprzednim dokonaniu oceny przez komisję lekarską – może zeń skorzystać. Jest to atrakcyjna możliwość szczególnie dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które mają utrudniony dostęp do turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem ze środków PCPR.

Tekst i fot.: Dariusz Opioła

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również