Nowi beneficjenci w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością – dzieci poniżej 16 roku życia

6 października 2022 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia.

W świetle powyższego beneficjentami pomocy mogą być również dzieci poniżej 16 roku życia, które nie mogą poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

PFRON udzieli pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Na realizację przeznaczono kwotę 250 milionów złotych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

W najbliższym czasie zostaną opracowane i udostępnione szczegółowe zasady realizacji Programu. Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępniony również będzie specjalny system informatyczny. Dzięki niemu będą Państwo mogli w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału.

Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansowane będą (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  1. do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
  4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  1. do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością po zmianach polegających na dopuszczeniu nowych Beneficjentów programu – dzieci poniżej 16 roku życia, można zapoznać się TUTAJ

Z załącznikiem do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością – Sposób składania i rozpatrywania wniosków, można zapoznać się TUTAJ

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 11.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również