O działaniach na rzecz edukacji włączającej na konferencji „Dostępna szkoła”

– Edukacja to czynnik bardzo istotny dla każdego młodego człowieka, ponieważ daje mu szansę na lepszą przyszłość i otwiera możliwości osobistego rozwoju. Wiedza buduje wyobraźnię, kształtuje zainteresowania, a uczestnictwo w procesie nauki wprowadza nas w świat interakcji społecznych i kreuje właściwe postawy – te społeczne i obywatelskie. To bardzo ważne dla każdego dziecka, zarówno zdrowego, jak i tego o szczególnych potrzebach – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas otwarcia konferencji „Dostępna szkoła”.

Głównymi tematami konferencji „Dostępna szkoła” były Edukacja włączająca, Zintegrowana Platforma Edukacyjna oraz Zintegrowany System Kwalifikacji. Odbyła się ona 16 listopada w formule online.

Jak zaznaczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak edukacja jest ważnym obszarem rządowego programu Dostępność Plus, który koordynuje MFiPR. Wskazujemy w nim, że tworzymy warunki do uczestnictwa wszystkich dzieci w edukacji włączającej, bez podziałów, ale także że wzmocnimy cały system edukacji, aby był otwarty i wrażliwy na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami.

– Od kilku lat bardzo wyraźnie obraliśmy w Polsce kurs na edukację włączającą. Chcemy, aby dzięki temu uczniowie z niepełnosprawnościami mogli korzystać z oferty edukacji na równi z innymi, aby szkoły stawały się miejscami dostępnymi i kojarzyły z bezpieczeństwem oraz  rozwojem – osobistym i społecznym – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa MFiPR zaznaczyła, że realizując Programu Dostępność Plus staramy się jak najmocniej wspierać ten proces. Działamy przy tym na wielu poziomach edukacji – promując dostępność procesu edukacji w szkołach podstawowych i średnich, rozwijając potencjał i możliwości szkół wyższych, organizując różne formy zachęt i pomocy – konkursy, granty, konferencje, czy tworzenie standardów i modeli funkcjonowania współczesnej szkoły dostępnej.

Projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach każdego typu. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane także działania legislacyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie edukacji włączającej. Eksperci przybliżyli projekty POWER m.in. przygotowanie kadr do edukacji włączającej, przedstawili wnioski z pierwszego etapu pilotażu projektu „Asystent ucznia w szkole” oraz podzielili się doświadczeniami z funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).

Uczestnicy konferencji poznali funkcjonalności i możliwości wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w pracy nauczyciela oraz dowiedzieli się, w jaki sposób Zintegrowany System Kwalifikacji może być narzędziem wspierającym uczenie się przez całe życie.

W wydarzeniu wzięli udział sekretarz stanu w MEiN Marzena Machałek oraz eksperci, praktycy realizujący projekty w tym zakresie. Konferencja była również okazją do podsumowania kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”, której celem było przybliżenie informacji na temat projektów realizowanych przez resort edukacji i nauki ze środków Unii Europejskiej w temacie kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Wśród tematów promowanych w ramach akcji „Edukacja w zasięgu ręki” znalazły się m.in.: e-podręczniki, Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji , Krajowy System Danych Oświatowych.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 16.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również