Ocena niesamodzielności

Ocena niesamodzielności

W ostatnich miesiącach podjęto prace nad poprawą sytuacji dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których egzystencja uzależniona jest od wsparcia osób trzecich.

Przy współpracy organizacji zajmujących się wspieraniem tych osób opracowano projekt formularza oceniającego indywidualny poziom tej niesamodzielności.

Tworzy on swoistą skalę w tym zakresie.

Projekt został przedstawiony 23 czerwca br. przez posłankę Katarzynę Hall, przewodniczącą parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W formularzu ocenianie są m.in. skłonność do niekontrolowanego opuszczania miejsca pobytu czy poważnej agresji lub autoagresji. Jego zastosowanie umożliwi postawienie bardziej dokładnej diagnozy i zaproponowanie konkretnych instrumentów wsparcia.

Obecny na posiedzeniu Krzysztof Kosiński zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaproponował dokonanie analizy, czy zaproponowany formularz można zastosować nie zmieniając funkcjonujących obecnie przepisów.

Projekt formularza zostanie przekazany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kat

Data publikacji: 25.06.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również