Odpowiedź Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu RP na wystąpienie RPO dot. dostępności biur parlamentarnych

Obywatele ze szczególnymi potrzebami potrzebują dostępnej architektonicznie, informacyjno-komunikacyjnie oraz cyfrowo przestrzeni biur poselskich i senatorskich, gdzie mogą spotykać się ze swoimi reprezentantami. Dostosowanie wielu budynków, gdzie są takie biura, wymagałoby kosztownych inwestycji, a nawet gruntownej przebudowy. Dlatego kwestie dostępności są ważne już na etapie poszukiwania odpowiedniego miejsca – uważa rzecznik praw obywatelskich.

Wystąpienie w tej sprawie RPO Marcin Wiącek skierował 4 stycznia do szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego oraz szefa Kancelarii Senatu Adama Niemczewskiego.

RPO pełni funkcję niezależnego mechanizmu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz niezależnego organu do spraw równego traktowania.

Dlatego zwraca uwagę na zapewnienie dostępności biur poselskich i senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Informowaliśmy o tym tutaj.

Odpowiedź Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu RP
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie dostępności biur senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami informuję, że w listopadzie 2023 r. wpłynął do Senatu apel „Biura poselskie i senatorskie dostępne dla wszystkich”, a w grudniu Stowarzyszenie Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych skierowało do Marszałka Senatu pismo w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do biur senatorskich.

Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska i Pani Wicemarszałkini Magdalena Biejat spotkały się z przedstawicielami sygnatariuszy wspomnianego apelu. Została też przygotowana, w porozumieniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych, ankieta której celem jest zbadanie aktualnego stanu dostępności biur senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami. Została ona przesłana do biur senatorskich.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą m.in. ustalić, które oczekiwania dotyczące dostępności biur senatorskich można zrealizować niezwłocznie, w ramach ustalonego na ten rok budżetu, a które wymagają dłuższej perspektywy czasowej.

Info: RPO, fot. freepik.com

Data publikacji: 05.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również