Ogłoszenie o naborze do Rady Nadzorczej PFRON

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działając na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. z 2023 r. poz. 525), zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa – w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.  

PLIKI DO POBRANIA
KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-KANDYDATA
KLAUZULA-INFORMACYJNA-RODO

Info: BON

Data publikacji: 02.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również