Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Rady Nadzorczej PFRON

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Rady Nadzorczej PFRON

W związku z zakończeniem kadencji, w dniu 28 czerwca br. w „Dzienniku Gazeta Prawna" w „Rzeczpospolitej" i „Gazecie Wyborczej" ukazało się ogłoszenie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej PFRON.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, jako przewodniczący oraz

– przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

– przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym:

a/  po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,

b/  po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,

c/  dwóch przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a/ i b/ organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 19 lipca br.

Info: BON

Data publikacji: 01.07.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również