Opinia merytoryczna projektu Biura Analiz Sejmowych

Kluczowym stanowiskiem, jednoznacznie wykazującym negatywne skutki projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji, jest Opinia merytoryczna projektu dokonana przez Biuro Analiz Sejmowych.

Jako podstawowe źródło trudności finansowych PFRON wskazuje ona na systematyczne zmniejszanie dotacji budżetowej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. To one właśnie mają ponieść koszty ratowania finansów PFRON, przy jednoczesnym zmniejszeniu – i tak już niewielkiego – zaangażowania budżetu państwa w system wspierania rehabilitacji tych osób.

Opinia wskazuje ponadto na brak w uzasadnieniu projektu oceny skutków społecznych i ekonomicznych dla osób niepełnosprawnych, które przyniesie realizacja zaproponowanych przepisów. Projekt ten zabezpiecza głównie interesy samego PFRON kosztem osób, które powinny być beneficjentami środków przez niego gromadzonych.

We wnioskach Opinii BAS podkreślono: „Kluczowym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w pracach nad tym projektem jest określenie modelu wspierania integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wskazanie źródeł finansowania działań publicznych w tym zakresie.”

Realizacja tych zadań „powinna być finansowana przede wszystkim ze środków budżetowych”, natomiast przy pracach nad zmianami w ustawie o rehabilitacji konieczna jest „wiedza o przewidywanych skutkach społecznych i ekonomicznych dla pracodawców i pracowników niepełnosprawnych”.

Czy i skąd wiedzę tę posiądą członkowie podkomisji, którzy na początku października br. będą rozpatrywać poselski projekt ustawy?

(rhr)

Do pobrania: Opinia merytoryczna Biura Analiz Sejmowych

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również