Otwarto kolejne placówki dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg 25 sierpnia otworzyła Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu (woj. lubuskie). Na budowę i wyposażenie Centrum w Mościcach powiat gorzowski otrzymał 4,2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na budowę i wyposażenie Centrum w Racławiu gmina Bogdaniec otrzymała z Funduszu Solidarnościowego ok. 3 mln zł. Samorząd uzyskał także 300 tys. zł na funkcjonowanie placówki do końca 2023 r.

– To ważna placówka nie tylko dla mieszkańców gminy, ale równie dla całego regionu. Jest to kolejna ważna inwestycja w Polsce uruchomiona z myślą o osobach z niepełnosprawnościami – mówiła minister Maląg w Racławiu.

Powstaną 102 COM-y
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie przeznaczonego dla dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, a takiego wsparcia wymagają.

Minister Maląg przypomniała, że ponad 37 mld zł tegorocznego budżetu zostało przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami – w stosunku do ponad 15 mld zł w roku 2015. Podkreśliła, że osoby, które potrzebują wsparcia, na to wsparcie ze strony państwa powinny liczyć i że takie wsparcie rząd konsekwentnie realizuje. To nowe świadczenia dla osób niepełnosprawnych, podwyższenie poziomu renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego, a w ostatnim czasie przyjęta ustawa o wprowadzeniu świadczenia wpierającego, które zacznie obwiązywać od początku przyszłego roku.

Dzięki Funduszowi Solidarnościowemu podpisano już w całym kraju umowy na łączną kwotę blisko 400 mln zł na 102 centra opiekuńczo-mieszkalne.

Wzmocnić rodzinę
– Rodzina jest w centrum uwagi. Zmieniamy podejście do nakładów na politykę prorodzinną. Nie mówimy, że są to koszty dla budżetu państwa, ale że jest to inwestycja w przyszłość – powiedziała minister Maląg, otwierając otworzyła Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach.

Zadaniem Centrum ma być wzmocnienie roli środowiska rodzinnego poprzez działania na rzecz poprawy i lepszego funkcjonowania rodziny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Będzie także oferować zajęcia „Szkoły dla rodziców” oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Info i fot. MRiPS

Data publikacji: 25.08.2023

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również