Głuchota nie zmienia mózgu na „mniej uspołeczniony”

Upośledzenie słuchu może powodować u osób niesłyszących trudności w interakcjach społecznych, jednak nie jest to związane ze zmianami w mózgu, ale raczej z niesprzyjającym środowiskiem – sugerują autorzy pracy opublikowanej przez pismo „Human Brain Mapping”.

Włoscy naukowcy z uniwersytetów w Bergamo, Mediolanie i Trento dokonali metaanalizy dotychczas opublikowanych badań, obejmujących obrazowanie mózgu i skupiających się na percepcji społecznej u osób niesłyszących w porównaniu z uczestnikami słyszącymi.

Jak się okazało, zarówno niesłyszący, jak i słyszący uczestnicy badań podczas wykonywania różnych zadań społecznych angażowali te same obszary mózgu. Jednak osoby głuche wykazywały większą aktywację regionów zaangażowanych w przetwarzanie informacji społecznych na podstawie danych wizualnych (takich jak znaki i czytanie z ruchu warg).

„Promowanie nauki języka migowego wśród osób słyszących, a także zapewnianie wyraźnych wskazówek wizualnych w sytuacjach społecznych ułatwiłoby włączenie społeczne osób niesłyszących” – napisali autorzy. (PAP)

Paweł Wernicki, fot. pixabay.com

Data publikacji: 28.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również