Otwarto nabór do konkursu “Lider Dostępności”

Otwarto nabór do konkursu "Lider Dostępności"

Bariery architektoniczne wciąż są powszechne w Polsce. Ograniczają dostęp do budynków, przestrzeni i usług dużej liczbie osób. Są to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale też osoby starsze, rodzice z dziećmi czy też osoby mające okresowe problemy z poruszaniem się. Poprawie sytuacji nie sprzyja również obowiązujące prawo.

Już po raz drugi Fundacja Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Lider Dostępności”. Jego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego, które uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników. Istotne są także najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Konkurs jest organizowany pod hHonorowym pPatronatem pPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:
Samorząd – nagroda dla jednostki samorządu terytorialnego, która wyróżnia się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.;
Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce.;
Sieć placówek– nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżniasię kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz prowadzeniem spójnej polityki w obszarze dostępności.;
Obiekt usługowy – za nowo zrealizowany budynek usługowy, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.;
Obiekt mieszkalny – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji mieszkalnej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności.;
Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.;
Architekt/Urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością.;
GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez kKapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

W zeszłorocznym konkursie zostały w nim nagrodzone miejsca i budynki, które są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. miasto Gdynia, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, wrocławska Szpilkostrada, ale też jedna z warszawskich stacji paliw PKN Orlen S.A.

Zgłoszenia do Konkursu Lider Dostępności przyjmowane są do 31 marca 2017 roku.

W tegorocznym konkursie wyróżnienie zostanie przyznane w każdej kategorii,
także projektantowi (architektowi lub urbaniście), który był zaangażowany w sukces nagrodzonego obiektu. Organizatorzy chcą szczególnie podkreślić, jak ważne jest myślenie o dostępności dla wszystkich użytkowników już na etapie planowania
i projektowania.

Wręczenie nagród nastąpi podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

Gala organizowana jest z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 5 maja. Jej celem jest zwrócenie uwagi
na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej obiektów przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

pr

Data publikacji:07.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również