Otworzył niewidomym bramy wiedzy

Wystawę pod taką nazwą przygotowała Biblioteka Śląska w Katowicach, a konkretniej jej Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny. Wernisaż odbył się w piątek, 20 marca, ale wystawa będzie czynna cały rok, do 31 grudnia.

 

Wernisażowi towarzyszyła prezentacja książek „Jak z białą laską zdobywałam Belgię” – wspomnienia z czteromiesięcznego wolontariatu Hanny Pasterny i „Świat w moich dłoniach” Petera Heppa, głuchoniewidomego, z pewnością pierwszego, a być może jedynego w Niemczech niepełnosprawnego diakona.

Wystawa właściwie nie jest poświęconą tylko Ludwikowi Braille’owi. Jej autorzy przygotowali bardzo różnorodne eksponaty, prezentując chyba wszystko, co może pomóc niewidomym, ułatwić im funkcjonowanie.

Od portretu Braille’a, jego życiorysu, zdjęcia grobowca, przez przedstawienie historii pisma dla niewidomych (zapisu sześciopunktowego alfabetu Braille’a), do pomocy dydaktycznych używanych w nauczaniu przez tyflopedagogów.

Biblioteka Śląska posiada 1.041 tytułów wydanych w systemie Braille’a. Na wystawie pochwaliła się najstarszym egzemplarzem – wydaniem „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza z 1951 roku, a obok niego najnowszym nabytkiem – ubiegłorocznym wydaniem w brajlu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zainteresowani mogą tu znaleźć wszystkie ważne adresy Europejskiej Unii Niewidomych, informacje na temat bibliotek województwa śląskiego dysponujących zbiorami dla osób niepełnosprawnych, wykaz organizacji i instytucji działających na rzecz osób niewidomych.

W kolejnej gablocie wystawiono czasopisma i magazyny związane z zagadnieniem niepełnosprawności, wśród nich również „Nasze Sprawy”.

Wielkie zainteresowanie, nawet chyba większe wśród osób widzących, wzbudziła część wystawy nazwana „Pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez tyflopedagogów w procesie edukacji, rewalidacji i rehabilitacji” lub jak rzucił ktoś ze zwiedzających „gadżety dla niewidomych”. Lupa to banał, ale już ubrajlowione przybory geometryczne, domino dla osób niewidomych, dotykowa mapa Polski, kości i karty do gry wzbudzały ciekawość i zdziwienie.  

Oczywiście nie zabrakło też maszyny brajlowskiej. Robiły wrażenie przedmioty codziennego użytku, pozwalające na sprawne poruszanie się osób niepełnosprawnych – nie tylko biała laska, ale już laska sygnalizacyjna, termometr z lupą, mówiący zegarek, ubrajlowiona taśma miernicza czy takież napisy na opakowaniach leków.

Wystawa została zorganizowana nieprzypadkowo w tym właśnie miejscu. Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej oprócz ponad tysiąca książek wydanych w systemie Braille’a dysponuje również 1.203 tytułami książek mówionych nagranych na kasetach magnetofonowych, nośnikach cyfrowych do urządzenia o nazwie czytak oraz płytach CD. W czytelni można korzystać z autolektora, czytaka, stanowisk do odsłuchiwania książki mówionej, stanowiska komputerowego podłączonego do Internetu i wyposażonego w program mówiący. Niewidomi czytelnicy mogą korzystać z syntezatora mowy.

 

Ilona Raczyńska

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również