Panel dyskusyjny RAZEM po SUKCES

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był partnerem merytorycznym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w ramach którego zaprosił 22 listopada do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym pn. „RAZEM po SUKCES – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Wraz z ekspertami rozmawiano o wartości pracy dla osób z niepełnosprawnością, a także o tym co przekona pracodawców do zatrudniania tej grupy osób, poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy współpraca międzyinstytucjonalna jest drogą do sukcesu. Omówiono również wsparcie PFRON w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych oraz dobre praktyki warunkujące aktywizację zawodową.

Jako pierwsza wystąpiła Marzena Borucka – osoba z niepełnosprawnością, poruszająca się na wózku, która opowiedziała jak ogromna wartością jest dla niej praca, mimo że musi do niej dojeżdżać. Jest bardzo zadowolona z tego, że przebywa w środowisku różnych ludzi, ma możliwość pomagać innym i daje sobie radę na otwartym rynku pracy. Praca daje jej niezależność i samodzielność, poczucie własnej wartości.

Teresa Miguła – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, potwierdziła ogromne zaangażowanie pani Marzeny w pracę i że jako pracodawca jest bardzo zadowolona z jej zatrudnienia, gdyż ubogaca ona jej zespół dając przykład, iż osoba z niepełnosprawnością jak najbardziej może znaleźć swoje miejsce na otwartym rynku pracy.

Grzegorz Cisek – prezes zarządu firmy Limatherm Components w Chorzowie opowiedział o tym, jak zachęcić pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Warto dać szansę takim osobom, gdyż brakuje pracowników, a osoba z niepełnosprawnością jest najczęściej bardzo lojalnym pracownikiem. W przedsiębiorstwie są obecnie dwa kierunki działania: biznesowy i jest realizowany z dużym powodzeniem, bo spółka współpracuje z firmami z całego świata, i społeczny, w którym także odnosi sukcesy, bo zatrudnia osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które z powodzeniem realizują się w pracy. W tej chwili firma podpowiada innym pracodawcom jak przygotować się do przyjęcia pracowników z niepełnosprawnościami

Prezes Spółdzielni Socjalnej w Myszkowie, Adam Zamora zauważył, iż wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że za zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością idzie dofinansowanie z różnych źródeł i to pomaga dostosować np. miejsca pracy do potrzeb takich osób, a firma korzysta, bo zyskuje bardzo stabilnego pracownika, którego obecnie brakuje na rynku pracy.

Iwona Durek – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, prezes zarządu Fundacji Instytut Twórczej Integracji wyjaśniła, że przygotowanie osób z niepełnosprawnością do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym powinno zaczynać się bardzo wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Bardzo ważna jest tu więc rola rodziców, którzy często są nadopiekuńczy i uniemożliwiają usamodzielnienie się dzieciom z niepełnosprawnością utrudniając im potem wejście na rynek pracy.

Leszek Falis – dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu stwierdził, że wszyscy potrzebują pracy, mieszkania, niezależności, dlatego w Sosnowcu działają mieszkania zintegrowane gdzie młodzi ludzie z niepełnosprawnościami mogą nauczyć się samodzielności i przygotować do podjęcia pracy.

Katarzyna Budziłek – koordynatorka Filii w Katowicach Fundacji Aktywizacja przedstawiła działalność fundacji, która pomaga znaleźć zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Około miliona osób z niepełnosprawnościami jest poza rynkiem pracy a więc należy dokładać wielu starań, aby ich zaktywizować do podjęcia zatrudnienia.

Magdalena Pióro – kierownik Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bytomiu podkreśliła, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy jest coraz powszechniejsze, a takie osoby te są same swoimi rzecznikami, gdyż opinie o ich pracy są bardzo pozytywne. Centrum pomaga w adaptacji w nowym środowisku poprzez doradztwo specjalnych trenerów pracy, którzy działając dwustronnie pomagają pracodawcom w postępowaniu z pracownikami ze specjalnymi potrzebami oraz osobom zatrudnionym w znalezieniu miejsca w nowym środowisku.

Karolina Segiet – dyrektor Fundacji Wspierania Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Będzinie oraz założycielka Fundacji Możesz Móc w Bytomiu podkreśliła, że ważne jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku pracy, poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną, którą oferuje im ta organizacja prowadząc zakład aktywmości zawodowej.

Jan Wroński – dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON zapoznał zebranych z wieloma możliwościami dofinansowywania różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Wszyscy zaproszeni eksperci stwierdzili, że praca jest najwyższą wartością w aktywizacji społecznej i najlepiej przeciwdziała wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami oraz że współpraca międzyinstytucjonalna jest najlepszą drogą do sukcesu, czyli zwiększeniu liczby osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Panelowi dyskusyjnemu towarzyszyła wystawa prac plastycznych laureatów etapu wojewódzkiego jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” regionu śląskiego pt. ,,Świat za sto lat”, zorganizowanego przez PFRON.

Zobacz galerię…

Tekst i fot. Ewa Maj

Data publikacji: 24.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również