Październik w kalendarzu studenckim

Październik w kalendarzu studenckim

Rentę rodzinną dostają dzieci do ukończenia 16. roku życia. Po tej dacie jedynie ci, którzy się dalej kształcą , ale tylko do ukończenia 25 lat. Jeśli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów renta przysługuje aż do końca roku akademickiego.

Świadczenie wypłacane jest od października do końca września, a więc również za wakacje. Studenci pobierający rentę rodzinną muszą więc do końca października złożyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią w terminie stracą świadczenie za październik.

Podobnie mogą ją stracić również maturzyści, którzy nie dostarczą do ZUS zaświadczeń, że po maturze będą studiować. Każdy uczeń i student musi pamiętać o konieczności informowania – dostarczania zaświadczeń – o kontynuowaniu i każdym przerwaniu nauki, ponieważ nadpłaconą nienależną rentę musi się zwrócić z odsetkami.

Jeśli zaświadczenia są wydawane przez uczelnie tylko na określony rok należy, co roku do końca października, dostarczać do ZUS aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki i ponownie składać wniosek o wypłatę renty rodzinnej.

Pobierający rentę rodzinną studenci muszą także do końca lutego przyszłego roku powiadomić ZUS nie tylko o wysokości przychodu – jeśli dorabiają i osiągają przychód w przedziale od 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do 130 proc. – świadczenie zostanie wówczas odpowiednio zmniejszone, lub zawieszone, jeśli jego zarobki będą wyższe, tj. powyżej 130 proc.

Do końca lutego należy także informować ZUS o zmianie adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego i wszelkich innych zmianach.

IKa, fot pixabay.com
Data publikacji: 19.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również