Pełnomocnik odżegnuje się od rewolucji

Pełnomocnik odżegnuje się od rewolucji

10 marca br. odbyło się pierwsze w obecnej kadencji posiedzenie sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, w której udział wziął Krzysztof Michałkiewicz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Posiedzenie było dobrą okazją, aby przedstawił on swoje poglądy i plany.

W swoich wypowiedziach minister wykazał się dużą ostrożnością. – Uważam system wsparcia osób z niepełnosprawnością za sprawę tak delikatną, że bałbym się podejmować gwałtowne działania, wykonywać gwałtowne ruchy, gdyż łatwo jedną decyzją utrudnić funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.

– Wszystkie decyzje będą przemyślane, a zmiany dokładnie przedyskutowane i skonsultowane ze środowiskiem a rozwiązania dostosowywane będą do zmieniających się okoliczności, potrzeb i priorytetów – tłumaczył minister Michałkiewicz.

Zdaniem pełnomocnika Rada Konsultacyjna powinna być w większym niż dotychczas zakresie reprezentantem środowiska osób z niepełnosprawnością w kontaktach z pełnomocnikiem.

W trakcie spotkania na podkomisji poruszano wiele kwestii od zatrudnienia i orzecznictwa po problemy tak szczegółowe jak szkolenie tłumaczy języka migowego.

Minister zaprezentował też dwa ważne projekty finansowane ze środków unijnych – jeden dotyczący ekonomii społecznej, a drugi przeglądu systemu orzecznictwa o niepełnosprawności.

Ta druga kwestia wywołała sporo emocji. Przedstawicielka Stowarzyszenia Niegrzeczne Dzieci, uważa że zmiana systemu orzekania powinna nastąpić jak najszybciej, i powinna być oparta o ICF (międzynarodową klasyfikację funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia).

Minister Michałkiewicz uważa natomiast, że ujednolicenie obecnie istniejących systemów orzeczniczych byłoby niezwykle trudne, gdyż każdy z nich powstał do różnych celów. Powinny funkcjonować one równolegle, wzajemnie się uzupełniać i przede wszystkim nie być sprzeczne.

Innego zdania jest przedstawiciel RPO, który uważa że ujednolicenie systemu nie będzie łatwe, ale jest konieczne, bo bez reformy systemu, zmiany będą kosmetyczne i tylko nieznacznie poprawią sytuację osób niepełnosprawnych.
pr
Data publikacji: 11.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również