Petycja o 100 proc dostępności telewizji w ciągu 10 lat!

Petycja o 100 proc dostępności telewizji w ciągu 10 lat!

Od wielu lat osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu proszą o dostępną telewizję. Chcą one korzystać z jednego z podstawowych praw człowieka: dostępu do informacji i wiedzy. Uważają, że ch potrzeby nie są brane pod uwagę.

Obecnie obowiązująca Ustawa o radiofonii i telewizji wymaga od nadawców zaledwie 10 proc. dostępnych programów: z napisami, językiem migowym i audiodeskrypcją. W polskiej telewizji średnia programów nadawanych w ten sposób wynosi zaledwie 18,5 proc. (KRRIT 2017). Są to głównie seriale i powtórki programów. Tymczasem w Europie telewizje publiczne nadają średnio: 66 proc. programów z napisami i 13 proc. programów z audiodeskrypcją (EBU 2016). Osobom głuchym, niedosłyszącym, niewidomym i niedowidzącym brakuje dostępu do: wiadomości i programów na żywo, programów o największej oglądalności.

Osoby te apelują o:

– prawo, które zapewni dostępność 50 proc. programów telewizyjnych w 5 lat oraz 100 proc. w 10 lat
– definicje i rozdzielenie napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji i tłumaczeń na język migowy w prawie
– dostępność programów o najwyższej oglądalności, napisy na żywo w wiadomościach, programach publicystycznych i kulturalnych
– programy z napisami dla niesłyszących, audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy w godzinach wysokiej oglądalności, a nie powtórki w godzinach nocnych
– publikowania w Internecie programów, którym w telewizji zapewniono dostępność
– wysokiej, jakości usług i uwzględniania opinii odbiorców
– chcą pełnego dostępu do informacji – jak wszyscy obywatele naszego kraju.

Ludzie ci domagają się swoich praw zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Pełny tekst petycji i możliwość jej podpisania:
https://www.petycjeonline.com/apelujemy_o_100_dostpnoci_telewizji_w_cigu_10_lat

pr
Data publikacji: 22.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również