Pierwsza Dama z wizytą w Zamościu i Białobrzegach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu od przeszło 30. lat prowadzi kompleksową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ułatwiając podopiecznym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 8 lutego Małżonka Prezydenta odwiedziła najnowszą inwestycję instytucji: Rodzinny Dom, w którym osoby dorosłe – zarządzane i wspierane przez specjalistów – przygotowują się do samodzielnego życia.

Następnie w pobliskich Białobrzegach Pierwsza Dama spotkała się z uchodźcami z Ukrainy, którzy od wybuchu wojny korzystają z bazy lokalowej w placówkach Stowarzyszenia.

Wizytę Agata Kornhauser–Duda rozpoczęła od rozmowy z przedstawicielami kadry zarządzającej placówkami „Krok za Krokiem”, którzy przedstawili misję organizacji i jej działalność oraz Andrzejem Wnukiem, prezydentem Zamościa.

Stowarzyszenie prowadzi innowacyjne zintegrowane działania rehabilitacyjno–edukacyjno–społeczne w 12 placówkach. Rodzinny Dom, który zwiedziła dzisiaj Pierwsza Dama należy do kompleksu wspomaganego mieszkalnictwa, w którym samodzielność trenują dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Docelowo miejsce przeznaczone jest dla 28 podopiecznych z terenu Zamojszczyzny. Opieka i wsparcie specjalistów pomagają mieszkańcom domu w realizacji wszystkich czynności życia codziennego oraz podjęciu aktywności społecznych i zawodowych po opuszczeniu placówki.

Podczas spotkania z mieszkańcami Rodzinnego Domu oraz podopiecznymi innych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Małżonka Prezydenta miała okazję przekonać się o efektach prowadzonych terapii, wysłuchać relacji osób niepełnosprawnych i poznać ich plany na przyszłość. Z uczniami szkoły podstawowej, podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej czy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunami Pierwsza Dama rozmawiała o działaniach na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin poprzez tworzenie warunków, w których osoby niepełnosprawne mogą realizować się i rozwijać na miarę indywidualnych możliwości.

Wychowankowie podkreślali jak ważne są dla nich wszelkie formy integracji ze społeczeństwem i nauki samodzielności, dzięki którym zyskują poczucie przynależności. Mówiono także o efektach zróżnicowanych form edukacji i rehabilitacji czy dążeniu do pełnej aktywności życiowej, zawodowej, społecznej i obywatelskiej. Pierwsza Dama wyraziła uznanie dla reprezentowanego przez organizację holistycznego podejścia do wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Dorośli podopieczni „Krok za Krokiem” uczą się samodzielności także w Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Zofii i Jana Kułakowskich, znajdującym się w położonych blisko Zamościa Białobrzegach. Centrum ma charakter domu rodzinnego, a osoby ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi mają tu możliwość wykonywania czynności domowych przy wsparciu trenerów. Do swojej dyspozycji mają także ogród warzywny, tereny rekreacyjne oraz park. Organizowane w Centrum całotygodniowe pobyty stanowią istotny element wzmacniający rodzinę i odciążający ją od obowiązku stałej opieki nad członkiem rodziny o specjalnych potrzebach.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy i ich rodzin
Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” udziela wsparcia ukraińskim dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez organizację szkoleń terapeutów w Ukrainie i w Polsce, konsultacji oraz pomocy rzeczowej.

Po wybuchu wojny udostępniono potrzebującym osobom niepełnosprawnym i ich bliskim bazę lokalową, zapewniono odpoczynek, wyżywienie, odzież, niezbędną pomoc medyczną i socjalną. Pierwsza Dama odwiedziła dzisiaj rodziny, które zamieszkały w osiedlach kontenerowych na terenie Centrum w Białobrzegach. Inwestycję, z której korzysta obecnie pięć rodzin, zrealizowano dzięki współpracy Stowarzyszenia i darczyńców z Polski i świata.

Pani Prezydentowa wyraziła ogromną wdzięczność za niezwykle cenną działalność Stowarzyszenia i opiekę nad naszymi ukraińskimi gośćmi. Podkreśliła, że docenia wysiłek ukierunkowany na zadbanie o osoby ze szczególnymi potrzebami. – Wiem ile wymagało to od Państwa pracy i energii. Serdecznie dziękuję, efekty są imponujące – stwierdziła Pierwsza Dama, która uczestniczyła w ewakuacji z Ukrainy niepełnosprawnych sierot i małych pacjentów onkologicznych.

W Białobrzegach rozmawiano o międzynarodowej współpracy na rzecz uchodźców, ich potrzebach i wyzwaniach stojących przed Polską i Ukrainą. Rodziny opowiedziały o trudnych doświadczeniach, ale także radości ze znalezienia bezpiecznego schronienia oraz nadziejach na przyszłość.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w:
• Ośrodku Rehabilitacyjno–Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
• Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju
• Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zamościu i Biłgoraju
• Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu
• Centrum Aktywizacji Społecznej 2 w Białobrzegach
• Parku Rekreacyjno-Terapeutycznym w Bondyrzu
• Środowiskowym Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach
• Centrum Aktywizacji Społecznej im. Jana i Zofii Kułakowskich
• Rodzinnym Domu w Zamościu

Obecnie organizacja realizuje projekt „Pogranicze równych szans”, w ramach którego ze środków Programu Współpracy Przygranicznej PL–BY–UA budowany jest w Krzemieńcu w Ukrainie ośrodek rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zobacz galerię…

Info: prezydent. pl, fot. Grzegorz Jakubowski /KPRP

Data publikacji: 09.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również