Minister Maląg w Sejmie o wspieraniu rodzin

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg 9 lutego przedstawiła w Sejmie informację na temat efektów programów rządowych wspierających samorządy w realizacji zadań na rzecz rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Minister Marlena Maląg poinformowała parlamentarzystów, że wsparcie dla rodzin od 2015 r. osiągnęło poziom bliski 310 mld zł. Na rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przeznaczono tylko w tym roku ponad 37 mld zł. W 2015 r. było to mniej niż 16 mld zł.

Podkreśliła, że wsparcie rodzin jest szerokie i kompleksowe. To programy Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej, Maluch+.

Dla rodzin
Na program Rodzina 500+ przeznaczyliśmy ponad 216 mld zł, a objętych nim zostało 7 mln dzieci. Dobry Start to 6,6 mld zł dla ponad 4,6 mln uczniów. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to aż 3,5 mld zł, a skorzystało z niego dotychczas ponad 220 tys. dzieci. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 3,5 mld zł.

Dla seniorów
Kolejnym pakietem programów rządowych dedykowanych wspieraniu samorządów w realizacji ich zadań są programy na rzecz osób starszych. Należy tu wymienić: Program „Aktywni+”, Program „Senior+”, Korpus Wsparcia Seniorów i Program „Opieka 75+”.

Budżet Programu „Senior+” to 300 mln zł – po 60 mln zł w każdym roku jego trwania. W latach 2015 – 2022 dzięki temu utworzono blisko 1200 Domów i Klubów „Senior+”, które oferowały blisko 27 tys. miejsc wsparcia dziennego dla osób starszych. Łączne dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu „Senior+” wyniosło blisko 300 mln zł.

W ramach dwóch edycji Programu „Aktywni+” w okresie 2021 i 2022 organizacje pozarządowe zrealizowały ponad 640 projektów na łączną kwotę blisko 80 mln zł.

Dla osób z niepełnosprawnościami
Minister Maląg wspomniała też o pakiecie programów rządowych służacych wspieraniu samorządów w realizacji ich zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– Od 2022 roku zostało uruchomione szereg działań w ramach kompleksowego programu „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” na realizację, których PFRON przeznaczy 800 mln zł w okresie trzech kolejnych lat – poinformowała minister Maląg.

Wsparcie realizowane jest również ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach programów resortowych: Asystencja osobista i Opieka wytchnieniowa. Funkcjonuje także, powstały podczas pandemii, Korpus Wsparcia Seniorów.
Minister podkreśliła też wagę dobrej współpracy z samorządami, która przy zabezpieczeniu środków rządowych, pozwala realizować bardzo ambitne cele.

– My realizujemy rzeczywistą politykę prorodzinną. Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi, wsparcie seniorów i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Będziemy tę politykę realizować nadal – podsumowała minister Marlena Maląg.

Info: MRiPS, fot. Łukasz Błasikiewicz / Kncelaria Sejmu

Data publikacji: 09.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również