Polska na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPC

W dniach 16 -18 listopada Berlin był gospodarzem Zgromadzenia Członków Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)  wraz z  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Udział wzięło  119 delegacji  Narodowych Komitetów Paraolimpijskich wśród nich nasz Komitet oraz Międzynarodowych Federacji, Regionalnych i  Międzynarodowych Organizacji Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie w dn. 16 listopada zdominowały kwestie zmiany w konstytucji IPC – dotyczące przede wszystkim procedur zawieszania członków zwyczajnych oraz  podtrzymania ,  trwającego  od Igrzysk Zimowych w Pekinie zawieszenia wszystkich praw członkowskich Komitetów Rosji i Białorusi.  Organizacje członkowskie Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego w tym także NPC Rosji i Białorusi  (IPC) miały możliwość wyrażenia swoich opinii przed głosowaniem.

Przedstawiciele Komitetów Narodowych Polski, Czech, Słowacji i Węgier wraz z prezydentem IPC, Andrew Parsonsem

Przedstawiciele Komitetów Narodowych Polski, Czech, Słowacji i Węgier wraz z prezydentem IPC, Andrew Parsonsem

Ostatecznie członkowie IPC głosowali 64-za/39-przeciw  za wnioskiem o zawieszenie NPC Rosji (przy 16 członkach wstrzymujących się), natomiast 54-za/45-przeciw  za zawieszeniem NPC Białorusi (przy 18 członkach wstrzymujących się).  Aby wniosek został przyjęty, wymagane było 50%+1 głos.

W związku z zawieszeniem, NPC Rosja i NPC Białoruś tracą wszystkie prawa i przywileje członkostwa w IPC, zgodnie z Konstytucją IPC.

Decyzja członków IPC o zawieszeniu NPC Rosji i NPC Białorusi wynika z  niezdolności tych dwóch Komitetów do wypełnienia obowiązków członkowskich wynikających z Konstytucji IPC. Obejmują one zobowiązania do „zapewnienia, że w sporcie paraolimpijskim w ramach Ruchu Paraolimpijskiego panuje duch fair play, bezpieczeństwo i zdrowie sportowców są chronione, a podstawowe zasady etyczne są przestrzegane” oraz „nie robienia niczego (przez działanie lub zaniechanie), co jest sprzeczne z celem lub przedmiotami działalności IPC i/lub co grozi narażeniem IPC, Ruchu Paraolimpijskiego lub sportu paraolimpijskiego na szwank”.

Prezes i sekretarz generalny Koreańskiego Komitetu Paraolimpijskiego, oraz prezes PKPar Łukasz Szeliga i członek zarządu PKPar, Romuald Schmidt

Prezes i sekretarz generalny Koreańskiego Komitetu Paraolimpijskiego, oraz prezes PKPar Łukasz Szeliga i członek zarządu PKPar, Romuald Schmidt

Polska delegacja  była aktywna także w kuluarach Zgromadzenia. Prezes Łukasz Szeliga przeprowadził oficjalne rozmowy m.in. z delegacją Republiki Korei  na temat trwającej współpracy i planów obydwu Komitetów w dziedzinie wspólnego szkolenia paraolimpijczyków. Prezes Szeliga wraz z wraz z drugim delegatem  Romualdem Schmidtem zaprosili sporo europejskich delegacji do rozmów na temat przyszłorocznej imprezy  „ Dis+Abled European Summer Games” którą  nasz Komitet  zorganizuje w ramach programu Erasmus+Sport Unii Europejskiej w Wągrowcu.

Info i fot. PKPar

Data publikacji: 21.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również