Polski Akt o Dostępności – pierwsze spotkanie organów nadzoru rynku

Ruszyły prace nad wdrażaniem zapisów Polskiego Aktu o Dostępności. 24 czerwca w Warszawie, z inicjatywy PFRON, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organów nadzoru.

Spotkanie rozpoczęła Dorota Habich, zastępczyni prezesa Zarządu PFRON, która przedstawiła główne założenia systemu nadzoru rynku. Podkreśliła również rolę PFRON w zapewnieniu skutecznego funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

Następnie Katarzyna Krysik, dyrektorka Departamentu Dostępności w PFRON, zaprezentowała najważniejsze założenia projektu unijnego, który ma być wsparciem dla organów nadzoru.

Z kolei Łukasz Iwancio, naczelnik Wydziału Postępowań Skargowych w PFRON, zaprezentował główne kierunki działań informacyjnych i edukacyjnych. Przedstawił także narzędzia, jakie będziemy wykorzystywać w komunikacji z biznesem i konsumentami.

Prezentacje przedstawicieli PFRON uzupełniły dyskusje dotyczące wszystkich trzech tematów. W trakcie każdego z paneli dyskusyjnych zaproszeni goście przedstawili własne wnioski i propozycje dotyczące poszczególnych zagadnień.

W trakcie rozmów wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak powinien wyglądać skuteczny nadzór produktów i usług. Próbowaliśmy określić, jakich informacji potrzebują przedsiębiorcy, by mogli dobrze przygotować się do nowych obowiązków. Zaplanowaliśmy też kolejne działania – w tym te związane z edukacją biznesu i konsumentów.

Polski Akt o Dostępności
Polski Akt o Dostępności to określenie ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Ustawa mówi o tym, jakie produkty i usługi muszą spełniać wymagania dostępności dla wszystkich odbiorców – w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami. Określa także zakres kontroli dostępności produktów i usług. Wskazuje również, które instytucje zajmą się nadzorem rynku. Są to:
• prezes Zarządu PFRON,
• organy nadzoru rynku w tym:
◦ mrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
◦ minister właściwy do spraw informatyzacji,
◦ rzecznik finansowy,
◦ wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego,
◦ prezes Urzędu Transportu Kolejowego,
◦ prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
◦ dyrektorzy urzędów morskich,
◦ dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
• organy celne.

Przepisy ustawy określają także uprawnienia konsumentów w zakresie prawa do dostępności produktów i usług. Opisują, w jaki sposób i do kogo możemy złożyć skargę na brak dostępności wskazanych w niej produktów i usług lub zawiadomienie o braku dostępności.

Kolejny krok ku dostępności
Wdrożenie skutecznego systemu nadzoru rynku to zadanie wymagające, ale bardzo potrzebne. To kolejny krok w stronę bardziej dostępnego i przyjaznego dla wszystkich społeczeństwa.

Nowe przepisy wpłyną na poprawę jakości życia i umożliwią samodzielne korzystanie z wielu produktów i usług przez osoby, które dotychczas były pozbawione takiej możliwości.

Info i fot. PFRON

Data publikacji: 24.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również