Pomoc dostosowana do potrzeb

W Ministerstwie Rodziny odbyła się kolejna telekonferencja z przedstawicielami wojewódzkich wydziałów polityki społecznej, poświęcona pomocy przybywającym do Polski obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy.

Organizatorem ośrodków pobytu dla Ukraińców przybywających do Polski, którzy nie maja tu rodziny ani znajomych, są urzędy wojewódzkie. W razie potrzeby mogą zapewnić też wsparcie w postaci dodatkowych usług. Otrzymały na ten cel specjalne środki finansowe. 

Wsparcie dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Paweł Wdówik pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformował, że jest monitorowana sytuacja osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się wśród napływających do Polski obywateli Ukrainy.

– Funkcjonuje specjalna infolinia, przeznaczona dla pracowników punktów recepcyjnych, informująca jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami i gdzie je kierować – mówił wiceminister Wdówik.

Zakładka dotycząca tej grupy osób pojawi się wkrótce także na portalu pomagamukrainie.gov.pl.

Powstaje także baza dostosowanych do ich potrzeb miejsc pobytu oraz dostępu do busów, zapewniających transport od granicy osobom na wózkach. Wiceminister Wdówik przekazał, że możliwe jest także działanie w ramach programów: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami oraz opieka wytchnieniowa.

Piecza nad dziećmi z pieczy

Między uchodźcami są także dzieci przebywające dotychczas w ukraińskiej pieczy zastępczej. Przybywają grupami – z opiekunem lub pojedynczo – przywożeni przez rodzinę lub znajomych.

– Ich status chcemy uregulować w powstającej specjalnej ustawie legalizującej pobyt Ukraińców – mówiła podczas spotkania wiceminister Barbara Socha. Najważniejsze jest nierozdzielanie przyjeżdżających grup, żeby nie wywoływać u dzieci dodatkowego stresu oraz zapewnienie ich tymczasowym opiekunom takiego statusu prawnego, który pozwoli im ubiegać się o pomoc w różnych obszarach, takich jak świadczenia rodzinne, opiekę zdrowotną czy zapisanie dzieci do szkoły.

Info: MRiPS, fot. pexels.com

Data publikacji: 02.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również