Posiedzenie Rady Dostępności – wdrażanie Programu Dostępność Plus w praktyce

W Jeleniej Górze w dniach 7 i 8 września odbyło się wyjazdowe XI posiedzenie Rady Dostępności pod przewodnictwem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Pierwszego dnia obrad rozmawiano o postępach we wdrażaniu ustawy o zapewnieniu dostępności i Programu Dostępność Plus.

– Zorganizowaliśmy posiedzenie Rady Dostępności właśnie tutaj, co pozwoli połączyć merytoryczną dyskusję na temat bieżących kwestii związanych z rozwojem dostępności w Polsce, z poznawaniem pięknych i jednocześnie otwartych dla każdego okolic Jeleniej Góry. Bardzo nam miło, że wraz z  Radą Dostępności możemy skorzystać z gościnności Dolnego Śląska – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas posiedzenia omówiono działania mające na celu wdrażanie głównych elementów ustawy o zapewnianiu dostępności. Zreferowanie kluczowych wniosków zawartych w sprawozdaniu z realizacji Programu Dostępność Plus za rok 2022 było natomiast przyczynkiem do analizy wyzwań związanych z wdrażaniem programu. W trakcie obrad zaprezentowano mapę inwestycji Programu Dostępność Plus oraz podsumowano prace grup zadaniowych Rady.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję do zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami z zakresu dostępności wprowadzonymi w ostatnich latach na terenie Dolnego Śląska.

– Turystyka to nie tylko forma spędzania wolnego czasu, ale również alternatywna możliwość terapii i rehabilitacji osób ze szczególnymi potrzebami. Świadomość tych i innych korzyści płynących z rozwoju turystyki społecznej jest mocno obecna na terenie Dolnego Śląska – podkreśliła wiceminister.

W podziękowaniu za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MFIPR Przemysław Herman, otrzymali z rąk prezesa Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisława Schuberta pamiątkowe statuetki.

Wizyta studyjna na górskich szlakach
Drugiego zaś uczestniczy zapoznali się z wdrażaniem dostępności w praktyce.

Uczestnicy wydarzenia  sprawdzili jak wygląda rozwój turystyki społecznej w praktyce. Odwiedzili m.in. Schronisko nad Łomniczką, w którym trwają prace mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wodospad „Kamieńczyka” wraz z drogą dojazdową oraz Dolnośląskie Centrum Sportu „Polana Jakuszycka”, gdzie znajduje się wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas wizytacji wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak szczególnie podkreśliła ideę dostępności rozwijanej w turystyce, która może być nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale także terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami.

Program Dostępność Plus
Koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Program Dostępność Plus, to pierwsze tak kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. W ciągu 5 lat działalności uruchomiono szereg inwestycji i zaangażowano już ponad 18 mld złotych. Skala pozytywnych zmian jest duża i odczuwalna zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień korzystają z rezultatów wdrażania programu. Te efekty to tysiące miejsc takich jak urzędy, placówki ochrony zdrowia, dworce, muzea czy szkoły które zmieniają swoje oblicze redukując bariery architektoniczne, cyfrowe czy komunikacyjno-informacyjne.

Niwelowanie barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjno-informacyjnych jest możliwe dzięki Funduszom Europejskim. Źródłem finansowania przedsięwzięć są również publiczne środki krajowe. Planowana na lata 2018-2025 wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji programu wyniesie około 23 mld złotych.

Więcej o Programie Dostępność Plus:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dostepnoscplus

Info i fot. MFiPR, oprac. rhr/

Data publikacji: 08.09.2023

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również