Postulaty w sprawie niewidomych pracowników

Dezyderatem w sprawie sytuacji w zakładach pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne zakończyło się 4 sierpnia posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Uczestnicy zwrócili się do premiera o przedstawienie propozycji działań rządu zmierzających do powstrzymania spadku zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami – w tym niewidomych – na chronionym rynku pracy.

Poseł Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób, który prowadził posiedzenie Komisji poparł propozycję uruchomienia mechanizmów wspierających zakłady zatrudniające te osoby.

Zebrani podkreślili, że zatrudnienie osób z dysfunkcją wzroku w grupie ZPCh w stosunku do roku 2009 zmniejszyło się o ponad 10 proc. Komisja zaproponowała m.in. aby zwiększyć dofinansowanie do zatrudnienia osób ze schorzeniami specjalnymi tym pracodawcom, którzy zatrudniają co najmniej 30 proc. tych osób w stosunku do ogółu zatrudnionych; także zmniejszenie takim przedsiębiorstwom do 0,3 proc. wysokości stawek opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz refundację wszystkich dodatkowych kosztów – w tym ponoszonych na pomoc pracownikom niewidomym i niedowidzącym w komunikowaniu się z otoczeniem i orientacji w przestrzeni.

Minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych – obecny na posiedzeniu Komisji – zapewnił, że ochrona pracowników ze szczególnymi schorzeniami pozostaje dla rządu priorytetem. Według ministra w skali całego kraju liczba zatrudnionych osób z dysfunkcją wzroku jednak wzrosła, pomimo spadku liczby działających spółdzielni inwalidów, które są najlepszym pracodawcą tej grupy osób – co podkreślali zebrani.

Komisja wystosowała także dezyderat do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uznania w polskim systemie orzecznictwa odrębnej niepełnosprawności dotyczącej osób głuchoniewidomych.

Dezyderat w sprawie sytuacji w ZPCh: Pobierz

MaC

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również