Powołanie członków „Forum Dialogu”

Uprzejmie informujemy, że Prezes PFRON powołał na lata 2023-2025 członków „Forum Dialogu”, stanowiącego przestrzeń współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

W skład „Forum Dialogu” I kadencji wchodzą:
1. Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON – Przewodniczący Forum Dialogu;
2. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON – Zastępca Przewodniczącego Forum Dialogu;
3. Kamil Bobek, Dyrektor Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –Koordynator Forum Dialogu;
4. Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei;
5. Anna Chwałek, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”;
6. Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
7. Sylwia Daniłowska, Fundacja Aktywizacja;
8. Lusine Duryan, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
9. Karola Gąsiorowska, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;
10. Małgorzata Gorący, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego;
11. Małgorzata Jagieluk, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym;
12. Robert Jagodziński, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”;
13. Ewa Kierasińska-Siwkiewicz, Związek Harcerstwa Polskiego;
14. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych;
15. Andrzej Maczassek, „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia;
16. Marta Młynarczyk, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”;
17. Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych;
18. Izabela Pawlikowska-Dolata, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”;
19. Krzysztof Peda, Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”;
20. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
21. Maciej Rębilas, Fundacja Pod Aniołem;
22. Mariusz Rodzik, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START;
23. Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
24. Łukasz Szeliga, Polski Komitet Paraolimpijski;
25. Wioleta Umławska, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym;
26. Maciej Wiatrowski, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ;
27. Renata Wicha, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”;
28. Michał Woroch, Fundacja Krok Po Kroku Michała Woroch;
29. Beata Świeczak, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
30. Łukasz Niedźwiedzki, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Kolejne informacje, w szczególności o terminie spotkania inaugurującego prace „Forum Dialogu”, będziemy przekazywać sukcesywnie na stronie internetowej Funduszu.

Więcej o Forum Dialogu: https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/forum-dialogu/forum-dialogu-informacje-ogolne/

Info: PFRON

Data publikacji: 20.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również