Powołano nowy skład Rady Nadzorczej PFRON

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powołała nowy skład Rady Nadzorczej PFRON na lata 2024-2026. Podczas pierwszego jej posiedzenia, 19 czerwca, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń przedstawił program kierowany do osób w terapii tlenem lub respiratorem.

Do zadań rady nadzorczej należy m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu, opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.

Skład Rady Nadzorczej PFRON na lata 2024-2026:

Łukasz Krasoń – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, prezes Rady Nadzorczej
Krzysztof Bączek – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
Sławomir Jagieła – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
Tomasz Lasocki – przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców Polskich
Wiesław Łubiński – przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Błażej Mądrzycki – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Jacek Męcina – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan
Przemysław Momot – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Mateusz Palian – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Agnieszka Płoska – przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Katarzyna Szarkowska – przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Usługa wentylacji domowej będzie dofinansowana

Respiratory, a w szczególności koncentratory tlenu, zużywają dużo prądu, przez co osoby będące na domowej wentylacji ograniczają leczenie, aby zmniejszyć rachunki. To odbija się na ich zdrowiu i często w konsekwencji prowadzi do większych kosztów hospitalizacji itd.

Odpowiedzią na ten problem jest dedykowany ok. 20 tys. osób program finansowany ze środków PFRON.

Każda osoba z niepełnosprawnością korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora (kod NFZ świadczenia) będzie mogła otrzymać refundację pieniężną za zużyty prąd. Refundacja wyniesie 100 zł miesięcznie. Wnioskować będzie można raz na kwartał. Dla przykładu – w październiku będzie można zgłosić się drogą elektroniczną przez system SOW o dofinansowanie za lipiec, sierpień i wrzesień. W sumie 300 zł.

Procedura jest bardzo uproszczona i opierać się będzie na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej.

W budżecie PFRON, na realizację tego zadania zostało przeznaczone 16 mln złotych do końca tego roku.

Info: PFRON, MRPiPS, oprac. rhr/, fot. MRPiPS

Data publikacji: 21.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również