O stanowiska pracy chronionej w powiecie oleckim

Zespół Fundacji Złota Rybka sprawdził sytuację zawodową osób z niepełnosprawnościami w powiecie oleckim. Badanie ankietowe pokazało, że lokalne władze nie chcą tworzyć miejsc pracy chronionej. Po zakończeniu edukacji takie osoby trafiają do warsztatów terapii zajęciowej lub do środowiskowych domów samopomocy – te miejsca powinny być jedynie etapem przejściowym, a nie docelowym. Grupa zajęła się problemem w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

– Powiat olecki jest białą plamą w regionie, jeśli chodzi o zakład aktywności zawodowej. Mają go Pisz, Suwałki i Giżycko, więc to naturalne, że i my chcemy, aby nasze dzieci były samodzielne i zrealizowane zawodowo – mówi Dorota Chmielewska z Fundacji Złota Rybka.

Najpierw do władz
Problem mogło rozwiązać uruchomienie zakładu aktywności zawodowej, do czego zespół Fundacji chciał przekonać władze lokalne. Placówki tego rodzaju funkcjonują w całej Polsce i przeważnie świadczą usługi typu pralnia, bar, sprzątanie, pielęgnacja zieleni albo prowadzą pracownię rękodzieła. Częściowo są w stanie utrzymać się ze swojej oferty. Fundacja Złota Rybka jest zbyt mała, aby prowadzić taką placówkę samodzielnie, ale może to już zrobić lokalny samorząd. Właśnie tak jest w Piszu w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża”, który na zaproszenie Fundacji Złota Rybka odwiedzili kierownicy i dyrektorzy MOPS, WTZ, PCPR, Urzędu Miejskiego w Olecku i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego.

– Samorządy gminy i powiatu mają ambiwalentne podejście do powołania zakładu aktywności zawodowej. Z jednej strony słyszymy, że w Olecku znalazłoby się miejsce na taką placówkę, z drugiej wyraźnie widać, że samorząd nie chce wziąć na siebie ciężaru prowadzenia jej i oczekuje od nas wskazania osoby do takiego zadania, a także przedstawienia zakresu działalności zakładu – mówi Wioletta Żukowska, prezeska Fundacji Złota Rybka.

Drugi scenariusz działania
Aby przyspieszyć utworzenie ZAZ, Wioletta Żukowska dołączyła do Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie oleckim. Jej starania poparło Stowarzyszenie Adelfi z Ełku, które prowadzi w regionie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i wspiera tworzenie ZAZ-ów. Ostateczną zgodę na jej akces musiał wydać Zarząd Powiatu Oleckiego; trwało to aż pięć miesięcy, ale gdy tylko decyzja zapadła, prezeska od razu zawnioskowała o powołanie w strukturach Ośrodka zespołu roboczego ds. otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej w Olecku. W tej chwili zespołem kieruje Wioletta Żukowska, a jej organizacja w 2023 roku wróciła do rozmów z samorządem na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

– Działania rzecznicze i ich sukces to najczęściej wynik wielu, nieraz długotrwałych zabiegów. Fundacja Złota Rybka nie przestaje głośno mówić o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Sukcesywnie podejmuje nowe działania w powiecie, by doprowadzić do powołania Zakładu, szuka sojuszników. Wykorzystuje rezultaty badań, pokazuje dobre praktyki, włącza się w prace ciał dialogu. Liczę, że przyjdzie moment, w którym przekona władze lokalne do swojego pomysłu – mówi Agnieszka Maszkowska, koordynatorka akcji Masz Głos.

Nagroda Super Głos
Jury nagrody Super Głos doceniło Fundację Złota Rybka tytułem finalisty za działania w 2022 roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej w „Atlasie dobrych praktyk”

Przeczytaj historie o ludziach, którzy wzięli sprawy w swoje ręce.

Akcja Masz Głos prowadzony od 2006 roku ogólnopolski projekt Fundacji im. Stefana Batorego, który ma na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi. Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.pl, NaszeMiasto.pl.
***

Fundacja Złota Rybka działa na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dąży do ich aktywizacji zawodowej i społecznej oraz do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami przez lokalną społeczność, np. poprzez kampanie informacyjne dotyczące rynku pracy. Wolontariusze Fundacji są osobami o różnym stopniu niepełnosprawności – prowadzą warsztaty tematyczne dla dzieci.

Info i fot.: Akcja Masz Głos, oprac. rhr/

Data publikacji: 21.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również