Powołano Zespół ds. rozwiązań systemowych na rzecz niepełnosprawnych

Powołano Zespół ds. rozwiązań systemowych na rzecz niepełnosprawnych

Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu minister pracy i polityki społecznej powołał Zespół ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

4 marca br. członkowie Zespołu spotkali się na pierwszym posiedzeniu, które otworzył pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, minister Jarosław Duda. Przewodniczącą Zespołu została posłanka Katarzyna Hall – szefowa Parlamentarnej Grupy Kobiet i członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań zespołu należy m. in.: opracowanie rozwiązań prawnych w zakresie mieszkalnictwa, opieki całodobowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej i integracji osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, opracowanie służących tym celom propozycji finansowych oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie dla ministra pracy.

Z uwagi na różnorodność zadań i celów zespół ma charakter międzyresortowy, a w jego skład wchodzą przedstawiciele ministerstw, Sejmu RP oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Podczas pierwszego posiedzenia zespół zajął się uszczegółowieniem wybranych zagadnień, wśród których znalazły się:

ñ przegląd istniejących rozwiązań prawnych;

ñ mieszkalnictwo wspomagane;

ñ funkcjonowanie i finansowanie domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu i ośrodków wsparcia;

ñ warsztaty terapii zajęciowej;

ñ refundacja leków dla chorych z autyzmem;

ñ asystent osoby niepełnosprawnej.

Zespól wyłonił spośród swoich członków grupy problemowe, które będą zajmować się poszczególnymi zadaniami.

 Puma

 

 Data  publikacji: 05.03.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również