Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

13 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Funduszu Solidarnościowym opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Środki gromadzone w Funduszu mają pochodzić z dwóch źródeł: składki stanowiącej 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej od dochodu od osób fizycznych, w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że przychód z daniny solidarnościowej wyniesie 1,15 mld zł. Pozostałe przychody będą pozyskiwane z dotacji budżetu państwa, na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem powstania Solidarnościowego Funduszu jest wsparcie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością. Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji w pewnym zakresie zadania te realizuje PFRON. Projektowane przepisy będą dotyczyły szerszego wsparcia z uwzględnieniem potrzeb i praw osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych jednostek sektora finansów publicznych, programy rządowe i resortowe w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zadania z zakresu promowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Środki z Funduszu pokryją także m.in.: koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej oraz koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, który jest dysponentem Funduszu będzie opracowywał roczny plan działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Zadania będą realizowane w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Wnioski rekomendowane przez wojewodę będą kierowane do ministra rodziny, tam będą weryfikowane przez powołany w resorcie zespół. Aby samorządy mogły otrzymać środki z Funduszu, będą musiały zawrzeć umowę z wojewodą.

Zadania finansowane z Funduszu przez jednostki, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, będą realizowane w drodze otwartego konkursu ofert.

Projekt zakłada także wprowadzenie zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do 27 lipca można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Podobne rozwiązania „solidarnościowe” funkcjonują w Niemczech, gdzie obowiązuje opłata solidarnościowa powiązana z podatkiem dochodowym. Podatek solidarnościowy wprowadziły także m.in. Grecja, Włochy i Łotwa.

Oprac. kat, fot. pixabay.com

Data publikacji: 16.07.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również