Poznaliśmy laureatów VII edycji Nagrody “Dla Dobra Wspólnego”

Prezydent Andrzej Duda 15 listopada po raz ósmy wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”. W uroczystej Gali wzięła też udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda.

– To jest dla nas niezwykle ważne wydarzenie – powiedział Prezydent.
Andrzej Duda przypomniał, że pierwsza gala odbyła się 9 grudnia 2016 r.  – Ale od tego momentu zawsze staramy się, żeby finałowa gala miała miejsce w okolicach Narodowego Święta

Niepodległości – zaznaczył. – Dlaczego? Ponieważ uważamy, że właśnie te postawy, działania, które są w życiu codziennym realizowane dla dobra wspólnego, pożytku społecznego, publicznego, mówiąc wprost i krótko – dla dobra drugiego człowieka, dla budowania społeczeństwa są ważne – podkreślił Prezydent.
Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Człowiek–lider, Organizacja – instytucja, Dzieło – projekt, Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.

LAUREACI
◊ Człowiek–lider
1. Ivo Łaborewicz
Historyk, pracownik Archiwum Państwowego, autor wielu publikacji turystyczno–krajoznawczych. Zaangażowany archiwista, społecznik i pasjonat, publicysta i naukowiec, organizator wystaw, konferencji, lokalnych przedsięwzięć, członek wielu stowarzyszeń, edukator.

2. Paweł Bilski, fundator i prezes Fundacji „Oczami Brata”
3. Siostra Anuarita Ewa Tutka, dyrektor ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego w Puławach i Wiceprezes Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach

◊ Instytucja–organizacja
1. Federacja Polskich Banków Żywności
Federacja to obecnie to sieć 31 Banków Żywności działających na terenie całej Polski. Zadaniem Federacji jest promocja idei, reprezentowanie ich oraz koordynacja działań na poziomie ogólnopolskim. Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży
założona przez ks. dr. Radosława Kubła, jedna z największych w kraju społecznych jednostek ratowniczych licząca około 250 członków
3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym PorażeniemDziecięcym „Żurawinka” z Poznania

◊ Dzieło–przedsięwzięcie, projekt
1. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA
Największy przegląd Teatrów Amatorskich Północnej Polski. Prowadzony przez Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Celem Kurtyny jest: inspiracja twórców – amatorów, aktywizacja i integracja środowisk katolickich, popularyzacja twórczości hołdującej wartościom ewangelicznym i tradycji katolickiej, popularyzacja sztuki teatralnej i rozwijanie wrażliwości na sztukę. Przegląd promuje aktywność artystyczną m.in. młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, stanowi także element pracy z osobami wychodzącymi z kryzysu, np. bezdomności albo po stracie.

2. Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”
ośrodek dla kobiet uzależnionych z dziećmi prowadzony we Wsi Bukowsko, w województwie podkarpackim przez Katarzynę i Mariusza Szwedów
3. Fundacja „SOS Życie” z Mielca
prowadzi działania na rzecz ratowania życia i zdrowia kobiet zagrożonych nowotworami

◊ Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego
Barbara Bielińska–Jaroszyk
Dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, łączącego temat niepełnosprawności ze sztuką filmową; wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, członek Stowarzyszenia Kiwanis International Klub w Koszalinie.
W imieniu laureatki nagrodę odebrał Eugeniusz Gordziejuk, jej wieloletni współpracownik festiwalu.

W uroczystości wziął też udział sekretarz Kapituły Nagrody, minister Wojciech Kolarski. Galę prowadziła Paulina Malinowska–Kowalczyk, doradca Prezydenta RP.

Ustanowiona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2016 r. Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Celem Nagrody jest:
• wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;
• wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;
• umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;
• zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Zobacz galerię…

Info: prezydent.pl, fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Data publikacji: 15.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również