Prawo.pl: pracując w komisji wyborczej nie stracisz zasiłku – wyjątkiem „chorobowe”

15 października tysiące obywateli podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, pobierając za ten „dzień roboczy” zryczałtowaną dietę w wysokości od 600 do 800 złotych. Wielu z nim jednak przysługują również różne zasiłki – dla bezrobotnych, chorobowe czy opiekuńcze. Serwis Prawo.pl sprawdził, czy praca w komisji nie spowoduje ich utraty bądź zmniejszenia.

Z prośbą o informację do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ewentualnego wpływu podjęcia pracy przy organizacji wyborów parlamentarnych na prawo do pobierania różnorodnych zasiłków bądź ich wysokości zwróciła się posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.

„Otrzymuję wiadomości, że niektóre jednostki samorządowe odpowiedzialne za wypłatę zasiłków i świadczeń odmawiają ich wypłaty w związku z pobieraniem przez członków diety za pracę w komisji wyborczej” – wyjaśnia parlamentarzystka.

Jak informuje serwis Prawo.pl, zapytanie poselskie dotyczy w szczególności: zwolnienia lekarskiego, urlopu rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych. Okazuje się, że w większości z tych przypadków stanowisko ministerstwa jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych dodatkowym zarobkiem podczas wyborów.

„Wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być w żaden sposób utożsamiane z zarobkowaniem. Funkcja ta ma charakter działalności społecznej, obywatelskiej wykonywanej dla dobra społeczności lokalnej, wyborców organów władz jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dieta nie stanowi wynagrodzenia, a jedynie swoistą formę rekompensaty kosztów” – czytamy na łamach Prawo.pl.

Wyjątek stanowi podejmowanie pracy w komisji wyborczej podczas zwolnienia chorobowego. W tym przypadku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, niezbędna jest każdorazowa ocena indywidualnego przypadku, uwzględniająca wszystkie okoliczności oraz rodzaj wystawionego zwolnienia (np. czasowe lub „trwale niezdolny do pracy”).

„Generalnie jednak, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały jego okres” – przypomina w odpowiedzi na interpelację poselską Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Info: PAP MediaRoom, fot. freepik.com

Data publikacji: 20.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również